Čtyřicetičlenná skupina starostů měst a obcí, sdružených ve Svazku Krkonoše, dala najevo zásadní nesouhlas s návrhem nového stavebního zákona. Ministryni Kláře Dostálové, která chce zásadní novinku spustit od příštího roku, poslali dopis. Nebyli zdaleka jediní, kdo se ostře ohradil. Vedle měst a obcí kritizují návrh nového stavebního zákona hasiči, památkáři i část úředníků z ministerstva pro místní rozvoj. Nejvyšší správní soud i Nejvyšší soud mají připomínky k téměř všem částem návrhu.

Starostové mají zásadní výhrady

„Jsem zcela zásadně proti návrhu stavebního zákona. Je neodborný. Jsem přesvědčený, že to bude obrovský průšvih. Je to cesta do pekel,“ vyjádřil svůj názor starosta Vrchlabí Jan Sobotka, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, který je pod dopisem ministryni podepsaný.

Starostové kvitují snahu reformovat, zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Mají však zásadní výhrady k chystaným změnám, které povedou k vyčlenění stavebních úřadů z výkonu státní správy a k rušení stavebních úřadů v rámci obecních úřadů. Upozorňují, že změna může mít za následek posílení centralizačních tendencí a tím pádem oddálení stavebního úřadu občanům.

Návrh ministerstva počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Důležitou součástí je podle ministerstva digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů. Pokud by stavební úřad na obci nestihl vyřídit agendu do 30 dnů, automaticky by přebírala řízení státní stavební správa a dokončila by proces ve své hierarchii. Pokud někdo podá žádost a dokumentaci v papírové podobě, stavební úřad bude povinen ji zdigitalizovat.

„Podporujeme myšlenku reformovat stavební právo s cílem zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Současná úprava stavebního řízení je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a poškozuje ve výsledku všechny účastníky územního či stavebního řízení. Nicméně předložený návrh nového stavebního zákona dle našeho názoru ke zjednodušení a zrychlení stavebního řízení nepovede,“ napsali krkonošští starostové ministryni.

„Změnit stavební úřady na státní stavební úřady je úplná katastrofa, která povede k prodloužení celého procesu. Bude to daleko nákladnější. Bude to fungovat daleko hůře, protože to budou dělat státní úředníci. A těch kvalitních je nedostatek. Zahltí se navíc správní soudy, protože obce se budou odvolávat,“ namítl Jan Sobotka, který vychází ze své bohaté praxe na obou stranách „barikády“ - jak v pozici starosty, tak původní profese stavaře a projektanta. „Města a obce by přestala mít možnost na svém území spolurozhodovat. Ve Špindlerově Mlýně i Vrchlabí si někteří investoři kladou takové požadavky a představy, že s tím město zásadně nesouhlasí,“ dodal.

Ministerstvo už na vlnu nevole reagovalo. „Původně mělo pod stát přejít 13 500 úředníků, nyní to bude asi sedm tisíc. Ministerstvo pro místní rozvoj upraví návrh stavebního zákona tak, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu. Stavební úřady zůstanou v obcích s rozšířenou působností, pokud jsou tedy personálně zajištěny,“ vysvětlila v Deníku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Současný stav není ideální, a tak ministerstvo vnitra ještě vytipuje úřady v některých dalších obcích, aby území bylo dostatečně pokryto. Očekáváme, že stavebních úřadů v obcích bude ve finále zhruba 300 oproti dnešním 714. Měly by posuzovat zejména místně příslušné stavby. Velké, veřejně prospěšné a liniové stavby mají být v kompetenci krajské stavební správy, která vznikne už jako státní správa pod Nejvyšším stavebním úřadem. Bude tak existovat 14 krajských státních stavebních správ plus takzvaný patnáctý úřad, který bude řešit vyhrazené nejnáročnější stavby,“ upřesnila ministryně Dostálová.