„Formálně jsme obdrželi devět připomínek, respektive jejich sad. Tři od členů regionální sekce Rady KRNAP, čtyři od fyzických nebo právnických osob a po jedné od členů vědecké sekce Rady a z ředitelství polského Karkonoskiego Parku Narodowego,“ vypočítává ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Podle něj národní park i na základě těchto připomínek provede úpravy návrhu zonace. Pohybují se v řádu jednotek hektarů. „Příkladem takových drobných úprav může být vymezení zóny kulturní krajiny v samém centru Pasek nad Jizerou, zařazení povalové cesty k rozhledně na Černé hoře ze zóny přírodě blízké do zóny soustředěné péče nebo úprava návrhu klidového území na části louky na Lučinách,“ prozrazuje.

„Naprostou většinu připomínek budeme akceptovat. Nejvíce z nich přímo, v dalších případech nabídneme alternativní řešení a část požadavků vypořádáme v textové části formou garancí,“ vysvětluje Robin Böhnisch.

PETICE MÁ VELKÝ OHLAS

Proti návrhu nové zonace národního parku, který zpracovala Správa KRNAP a má platit od letošního roku dalších 15 let, se vymezila řada podnikatelů a obyvatel Krkonoš. Ve čtvrtek 21. února zveřejnili petici, adresovanou ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. Od té doby putuje po Krkonoších, nejvíce po ubytovacích zařízeních a rychle na ní přibývají podpisy. Je postavená na důvodných obavách o udržitelný rozvoj obcí na území národního parku a v jeho ochranném pásmu.

„Ohlas je větší, než jsme předpokládali. Petici podepisují tisíce lidí po celých Krkonoších,“ říká Petr Martinov, lékař z Pece pod Sněžkou, zástupce petičního výboru. Podpisy budou sbírat do konce března. „Pak budeme znát přesný počet lidí, kteří ji podepsali, a začátkem dubna ji odešleme na ministerstvo životního prostředí. Chceme cestu k diskusi a otevřenému dialogu s národním parkem. Neoficiální jednání už proběhla,“ dodává Martinov. Podle něj jde především o dodržení věcí, daných územními plány.

KLÍČOVÉ DATUM 8. DUBNA

Zhruba třetina připomínek, které obdržel KRNAP, se přímo netýkala vlastní zonace a návrhu klidových území, ale spíše výkladu a aplikace některých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. „Složitější debaty jsme vedli o smyslu a vymezení zóny kulturní krajiny a zóny soustředěné péče o přírodu. Řešili jsme také existenci historických vodárenských zařízení, jejichž zachování a údržbu i v zóně přírodní nebo přírodě blízké budeme obcím garantovat,“ upřesňuje ředitel Správy KRNAP.

Akceptované připomínky budou od pátku 22. března promítnuty do mapových podkladů veřejně dostupných na serveru Krkonošského národního parku, textová podoba vypořádání by měla být hotová do 29. března.

Klíčové datum představuje pondělí 8. dubna, kdy se sejde Rada KRNAP. V ní zasedají vedle zástupců národního parku představitelé obcí, spolků, Horské služby a podnikatelských subjektů. Bude to klíčové jednání o nové zonaci. Na ministerstvu životního prostředí pak bude vydání vyhlášky.

„Zasedání Rady KRNAP formálně deklaruje dohodu nebo nedohodu nad návrhem zonace a návrhem vymezení klidových území. V dalších měsících pak budou pokračovat jednání Správy KRNAP a Rady KRNAP nad vyhrazením cest v klidových územích. Tato jednání by měla vyvrcholit na dalším zasedání Rady v červnu. A pak nás už čeká intenzivní práce na návrhu nových zásad péče, které by měla Rada KRNAP projednat v příštím roce,“ přibližuje Böhnisch.

"Chtěl bych poděkovat členům Rady, především starostkám, starostům a dalším představitelům obcí, že i při svém pracovním vytížení našli prostor pro záležitosti národního parku a věnovali nám při projednávání nemálo svého času," dodává ředitel Správy Krkonošského národního parku.