Na tisíce kubíků padlého dřeva počítají lesníci Správy Krkonošského národního parku škody po víkendové vichřici. „Na území národního parku za sebou zanechala řadu vyvrácených stromů. Škody jsou větší s ohledem na podmáčenou půdu po vydatných deštích. Mnohé ze stromů jsou padlé přes lesní cesty,“ konstatoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správa Krkonošského národního parku proto varuje obyvatele Krkonoš a návštěvníky hor před pohybem ve zdejších lesích. „Pohyb po lesních cestách může být v těchto dnech nebezpečný až nemožný. Upozorňujeme, že je třeba při pohybu lesem dbát zvýšené opatrnosti, sledovat situaci v korunách stromů nad sebou a nevstupovat do potencionálně nebezpečných míst,“ zdůraznil Drahný.

Trutnov – Do lesních porostů v okolí Trutnova by měli lidé po vichřici vcházet s maximální opatrností. Uvedl to ředitel městské organizace Lesy a parky Trutnov Jaroslav Semerák. „Zatím z kontrol nemám hlášené žádné větší škody, ale kontroly probíhají dál,“ konstatoval ředitel Semerák. K dispozici má čtyři lesníky, z nichž každý má na starosti úsek přes 600 hektarů lesních porostů. Takže práce jako na kostele. „Všechno ještě neprošli. Naši zaměstnanci musí také zkontrolovat osm hřbitovů,“ uvedl Semerák. Návštěvníci lesa by si měli dát hlavně pozor na stromy, které mohou být po vichřici viditelně narušené a u nichž hrozí spad větví nebo celých částí stromů.

Hradec Králové – „Místo hajného, který běhá se sprejem, nám místo těžby vyznačila příroda,“ řekl po řádění nedělní vichřice ředitel hradeckých Městských lesů Milan Zerzán s dodatkem, že větrný poryv poničil stromy v objemu zhruba čtyři tisíce kubíků dřeva, což je asi jedna čtvrtina roční těžby. „V penězích se dá říct, že vichr pokácel dřevo v hodnotě zhruba šesti milionů korun,“ informoval Milan Zerzán. Podle něj se však nejedná o škodu v pravém slova smyslu. „Jen musíme změnit plán těžby. Vyvrácené a polámané stromy postupně odstraňujeme, prioritně na hlavních cestách, které by měly být průjezdné během dvou třech dnů, zbytek lesních cest do týdne. Do té doby lidem doporučujeme, aby do lesů pokud možno nechodili nebo byli velmi obezřetní,“ řekl ředitel s dodatkem, že vichřice si „vybrala“ na svoje řádění příhodný termín.

„Kdybych byl já vichřice, vyberu si tento termín, kdy není teplo a nejsou tak škůdci. Je to zdravé dřevo, které máme možnost přes zimu zpracovat,“ dodal s úsměvem Milan Zerzán, kterému se již nyní hlásí zájemci o větrem „vytěžené“ dřevo.

ZOO PŘESTÁLA VICHR BEZ ÚJMY

Vichřice v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem zavinila v neděli pád stromu na oplocení v Safari. „Technici se však okamžitě pustili do nápravy, takže se podařilo zabránit antilopám, aby se dostaly ven,“ informovala mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Větrné počasí pokazilo akci Týden duchů, která právě v neděli vrcholila. „Přišla jen asi stovka návštěvníků. Těžké dýně se nám nestihly rozkutálet po zoo, protože každou chránil nějaký ten kámen a podobně. Lidé však neviděli, jak si na tradiční dýňové nadílce pochutnávají zvířata,“ dodala mluvčí s tím, že všechna zvířata přežila nepříznivé počasí ukrytá v objektech zoo.