Rekonstrukce se dotkne i obce jako takové, a to významně. V podstatě tu celá akce s rozpočtem kolem 600 milionů korun začíná. Obnovou komunikací a přístupových cest.

Vhodný je pískovec

„Jde o to, aby se návštěvník dostal ke všem objektům po kvalitní, původní zádlažbě, schodištích a terasách. Hodnota projektu v zadávacím řízení byla 33 milionů, vysoutěžená cena nakonec klesla na 24 milionů korun," sdělil starosta Jiří Beran.

„Obnova povrchů začne od křižovatky u obecního úřadu a od centrálního parkoviště směrem k centru. Ty jsou nevyhovující a nahrazeny budou historickou dlažbou, která sem patří. Takže žádný asfalt, žádná žula a všude pískovec, " doplnil starosta Beran.

Co se levého břehu Labe týká, nezůstane jen u komunikací. Připraveny jsou i další projekty. V místě bývalé vily vznikne informační centrum, rekonstrukce se dočká i objekt hostince U Prďoly a také budova vedlejší. Obě mají být identické, po obou stranách velkého schodiště,

„Dochází zde i k propojením několika jiných projektů. Příkladem je výstavba cyklostezky mezi Jaroměří a Kuksem, což bude další významný impuls ke zvýšení návštěvnosti. Hovořili jsme i o tom, jak do turistických aktivit více zatáhnout například zoologickou zahradu a podobně," řekl při slavnostním poklepání na základní kámen hejtman Lubomír Franc.

Obnova za provozu

Opravy samotného Hospitalu začnou až ve druhé polovině roku. Roční návštěvnost je tu kolem 50 tisíc lidí, stavební práce by ale prohlídky areálu výrazně omezit neměly. Vznikne zde regionální centrum vzdělávání v oboru farmacie, dějin umění či environmentalistiky. Počítá se i s opravou původní klášterní zahrady a teras před hospitalem. Vše má být hotové do konce roku 2014.

Barokní komplex v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se  dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou.