Nekonečné debaty o jeho škodlivosti či naopak prospěšnosti  se letos posunuly na výrazně vyšší úroveň – až na půdu europarlamentu. Český lidovecký europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda tento týden zorganizoval veřejné jednání tří výborů europarlamentu, kde se k přínosům i záporům konceptu letního času vyjadřovali odborníci z různých oborů. Podle Pavla Svobody je ke zrušení letního času více důvodů než k jeho zachování. Za všechny jmenoval například vyšší úrazovost či zvýšený výskyt infarktů a depresivních poruch.

O zrušení letního času bojuje i senátor Petr Šilar se svým projektem Only one time. Podle něj se ekonomické důvody, kvůli nimž byl letní čas zřízen, ukázaly jako zcela mylné a posunování hodin narušuje organizaci práce v celé Evropě

Jsou ovšem lidé, kterým přechod k letnímu času nevadí a libují si, že mohou být v létě déle v přírodě. A ještě jiní zastávají názor, že letní čas by mohl být v platnosti po celý rok. „Ráno by sice byla trochu déle tma, ale lidem, kteří jezdí do práce kolem šesté, by to ani nepřišlo, protože to je tma stejně. Zato večer by bylo déle světlo," argumentuje pan Lubomír z Rychnovska.

Zatím ovšem letnímu času nehrozí ani zrušení, ani celoroční platnost. Takže si v sobotu večer nezapomeňte přeřídit hodinky. Tu ztracenou hodinu života dostaneme zpět, až se na podzim opět vrátíme ke středoevropskému času.