Součástí projektu je i výstavba nových chodníků na předmostí doplněná novým veřejným osvětlením. Objekt je navržený pro převedení pěších v daném příčném řezu přes již zmiňovanou trať. „Výstavba lávky bude probíhat během výluky tratě Týniště na Orlicí - Broumov, která je plánovaná na období od 5. září do 30. listopadu letošního roku,“ informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Předpokládané náklady se vyšplhají ke 3,8 mil. korun, z nichž 1,7 mil. korun by pokryla dotace, o kterou se projekt uchází. „Lávka by měla zvýšit bezpečnost obyvatel města. V místě, kudy povede, si totiž nezodpovědní chodci již řadu let zkracují cestu a hrozí zde riziko úrazu,“ vysvětlila mluvčí.