Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsku stavbu nakonec posvětila, a to s podmínkou, že stavebník překryje přesahy kulatých trámů, tedy vnější rys pro každý srub typický. A na zmíněná místa nabije tři prkna. Stavebník nakonec souhlasil.

Majitel domu úpravu provedl přesně podle dohody a SCHKO Broumovsko vydala potřebné rozhodnutí. Dům již prošel kolaudací a už mu nehrozí, že by bylo vydáno úřední rozhodnutí o jeho odstranění. Má to ale přece jen malý háček. Ozvala se stavební firma, která srub stavěla, a opatření SCHKO Broumovsko označila za nepřípustný a zcela neodborný zásah do stavby. A odmítá dodržet záruku, kterou na stavbu poskytla: "Požadavek překrytí srubových přesahů formou obití výrazně zasahuje do funkčnosti stavby…, což může vyvolat následné pnutí dřeva a vznik trhlin ohrožujících funkčnost stavby a také její tepelně izolační vlastnosti," píše ve vyjádření jednatel stavební firmy Miloš Bronček. "Taktéž v zabedněných částech mohou vznikat plísně, což může mít za následek degradaci dřevní hmoty. V případě realizace tohoto zabednění ztrácí investor záruku na dřevo jako celek, přičemž náklady na případné vzniklé škody doporučujeme vymáhat na příslušném úřadu, který toto stanovisko vydal, " uvedl jednatel stavební firmy. Majitel srubu se logicky začal obávat, že opatření ochranářů vážně poškodí jeho dům. Krycí prkna z trámů proto sundal a dopisem požádal Hanu Heinzelovou, vedoucí SCHKO Broumovsko, aby se k problému vyjádřila. Dopis byl odeslán koncem srpna. Majitel srubu dodnes čeká na odpověď.

SLAVNÝ u Police nad Metují.
Rozhodnutí ochranářů nemají odborný základ, míní laici i odborníci

Stavbu srubu začala SCHKO Broumovsko odmítat před sedmi lety. Z původního písemného souhlasu z roku 2007, stavebníkův záměr zamítla. Problém byl ovšem v tom, že nesouhlas se srubem vyjevila až v roce 2011. Tedy poté, co stavebník Leoš Mallat již koupil pozemek, zadal projekt a našel i firmu, která dům postaví. To vše v dobré víře, že srub SCHKO Broumovsko nevadí. Ochranáři však tehdy začali tvrdit, že na jimi spravované území srub nepatří, jde o stavbu nepůvodní a narušila by ráz krajin. Srub proto odmítli povolit. Během letitých sporů se však ukázalo, že srubové stavby na území SCHKO Broumovsko nejen stojí, s legislativou nejsou v rozporu, ale tehdejší vedení SCHKO jich dokonce i několik samo povolilo. Když stavebníkovi nepomohla ani řada odvolání, uvažoval i o žalobě. Nakonec zvolil kompromis s krycími prkny.

 Rodinný dům ve srubovém stylu, který už pátým rokem buduje ve Slavném u Police nad Metují stavebník Leoš Mallat, nemá stále potřebná povolení.
Srub nepovolí, narušuje krajinu

Jiří Máslo