Bude letos dost vody? To je otázka, která po několika suchých letech napadá většinu obyvatel regionu, kteří jsou odkázáni na studně. Stav podzemních vod ve východních Čechách je dlouhodobě nízký. Momentálně je na tom region nejhůře z celé republiky.

Ačkoli díky tání a srážkám z posledních týdnů stav vody v mělkých vrtech - tedy například studních - stoupá, vyhráno rozhodně není. „Pokud nepřijde srážkový nadprůměr, půjde stav opět dolů," uvedl Alexandr Zajcev z Českého hydrometeorologického ústavu.

Nízké stavy podzemních vod se dají očekávat i letos. Vývoj počasí sice nelze předem odhadovat, ale po čtyřech velmi suchých letech, by ke zvýšení stavu podzemních vod bylo třeba také velkých srážek. Ani tání sněhu z hor naplnit hladiny příliš nepomohlo. „Bylo by třeba, aby sníh ležel ve velké vrstvě - například dvou metrů - i v nížinách. A odtával velmi pomalu, aby z krajiny voda „neutekla" do řek a vsákla se do podloží," popisuje Zajcev.

Deficit podzemních vod v regionu způsobily čtyři roky s podprůměrným souhrnem ročních srážek, ale i charakteristika místního podloží a krajiny. Voda z regionu rychleji „utíká", rychleji se odpařuje.

„Je to zkrátka komplex různých faktorů. Další vývoj nejde plošně odhadovat. Je klidně možné, že například na Rychnovsku bude stav podzemních vod extrémně nízký a v polabí na Pardubicku na tom budou lépe. S největší pravděpodobností však můžeme problémy očekávat i letos," dodal hydrolog Zajcev.

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech.Zdroj: ČHMÚ