Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji zemědělci k 22. srpnu sklidili 92,04 procenta ploch osetých obilovinami, dosavadní výnos je nadprůměrný. V kraji již skončila sklizeň řepky, u ní je výnos 3,41 tuny z hektaru, což je méně než v loňském roce, kdy se
z hektaru sklidilo 3,53 tuny řepky.

Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Kromě řepky sklizeň nejvíce pokročila u ozimého ječmene, je sklizený z 99,73 procenta ploch. Letošní výnos je zatím 7,03 tuny 
z hektaru, oproti loňskému výnosu 5,83 tuny z hektaru. Výrazně pokročila také sklizeň jarního ječmene, který je sklizen z 96,84 procenta osetých ploch. Výnos je zatím 6,66 tuny z hektaru, loni to bylo 5,62 tuny na hektar.

Farmáři také postoupili ve sklizni ozimé pšenice, která je i letos nejpěstovanější plodinou v kraji. Celkem ji zemědělci sklidili z 92,71 procenta osetých ploch. Výnos je zatím 7,69 tuny z hektaru, loňský výnos byl 6,81 tuny z hektaru.

Podle odhadů Českého statistickélho úřadu by průměrný hektarový výnos obilovin v hradeckém kraji měl meziročně klesnout zhruba o pět procent na 5,98 tuny. Nižší úroda je podle ČSÚ dána očekávaným poklesem průměrného hektarového výnosu a snížením osetých ploch obilovin. Farmáři v kraji zaseli obiloviny na 79.057 hektarech, což je meziročně o 1607 hektarů méně.

V celé republice je sklizeno 90,3 procenta ploch základních obilovin a 99,5 procenta polí řepky. Výnosy obilovin 6,36 tuny na hektar a řepky 3,57 tuny na hektar jsou vyšší než loni.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je již sklizeno téměř 88 procent obilovin a veškeré plochy oseté řepkou. Výnosy jsou většinou obdobné jako minulý rok, výjimkou je ozimý ječmen, kde se výnosy meziročně zvýšily o 18 procent.

„Dobrá je letos sklizeň máku," řekl jednatel společnosti Milza Zaječice na Chrudimsku Dušan Hrdlička. „Jsme spokojení, sklidili jsme podle očekávání přes tunu z hektaru. Podle našich zkušeností je 1000 kilogramů z hektaru slušný výnos, většinou plánujeme 900 kilogramů," uvedl Hrdlička.

Obdobné výnosy máku měla letos i zemědělská společnost Orzes z blízkého Orle, která touto plodinou osela asi 100 hektarů. Podle jednatele Františka Drobílka byla sklizeň průměrná, vloni byla vyšší.

Letošní sklizeň obilovin považují zemědělci na uspokojivou, mrzí je však nižší úroda řepky než v minulosti. „Letos docela zklamala, porosty původně vypadaly na lepší výnosy, ale nakonec byly o 20 až 30 procent nižší než vloni," řekl Hrdlička.

U obilovin si stěžuje na horší výkupní ceny.

Zemědělské podniky letos v kraji zasely obiloviny na 79 tisících hektarech, loni je měly na téměř 84 tisících hektarech. Řepka byla na více než 28 tisících hektarech, loni rostla na téměř 25 tisících hektarech.