Když se však stane, že nebožtík neměl ani příbuzné, ani peníze, přichází na řadu tzv. sociální pohřeb.Podle provozovatelů pohřebních služeb se počty sociálních pohřbů nijak dramaticky nezvyšují. Zvyšuje se však počet pozůstalých, kteří peníze na pohřeb pro příbuzného nemají nebo nechtějí dát, a po městech žádají proplacení pohřbu, který pak hodlají městu splácet. Přijde je to totiž výrazně levněji. Sociální pohřeb stojí kolem deseti tisíc korun, zatímco rozloučení objednané soukromníkem přijde obvykle na dvojnásobek.

Podstatné na rozhodování, která obec či město sociální pohřeb uhradí, je skutečnost, čí je katastrální území, na němž dotyčný zemřel. Nikoliv tedy místo jeho trvalého bydliště.

Proto jsou žádostmi o sociální pohřby více zatížená místa, kde jsou nemocnice, domovy pro seniory, hospice a další podobná zařízení.

„Za posledních více než pět let Dobruška žádný podobný pohřeb nevypravovala, na jeho katastru také žádná z výše zmíněných institucí není," řekl mluvčí MěÚ Dobruška Miroslav Sixta. Naopak Rychnov v loňském roce financoval pět sociálních pohřbů. „Rozloučení zaplatíme a čekáme na výsledek dědického řízení. Pokud v něm nějaký majetek je, pak se pohřeb proplatí, pokud ne, pak si peníze nárokujeme na ministerstvu pro místní rozvoj," řekl Jan Šimerda ze sociálního odboru města.