I na královský nástroj do nejvýznamnějšího českého církevního chrámu přispěly tisíce neznámých lidí na straně jedné, na druhé pak významné osobnosti, velké firmy a instituce. Začátkem listopadu loňského roku nastala v dílně španělského mistra varhanáře Grenzinga v El Papiolu nedaleko Barcelony historická chvíle a varhany se pod rukama varhaníka Josefa Kšicy poprvé veřejně rozezněly.

Premiérový koncert a prohlídku varhan si vychutnal také člen dozorčí rady projektu Drahoslav Chudoba: „Znalci tvrdí, že se bude jednat o světový unikát, nádherný nástroj. Byl jsem v Barceloně na prvním koncertu a celé varhany, které celkem váží 38 tun, jsme si také prohlédli. Měli jsme možnost vidět i dílnu varhanáře Grenzinga, dělají tam neskutečné věci. Jsou to vynikající odborníci.“

Nyní se projekt dostává do další důležité fáze - tisíce píšťal a dalších součástí čeká přesun do Prahy. S přípravami na stavbu varhan přímo v katedrále souvisí úpravy kruchty tak, aby unesla budoucí značné zatížení. „Už jen zvuková kapacita může mít vliv na statiku katedrály. Je nutné vyztužit kruchtu, na které bude nástroj stát. Odborníci se shodli, že by mělo být použito dřevo,“ uvedl Drahoslav Chudoba a pak odhalil tajemství jedné z hmatatelných českých stop na svatovítských varhanách, stopy pocházející z kraje pod Orlickými horami: „Členové správní a dozorčí rady se shodli, že je nutné shánět dřevo. Jsem opravdu rád, že nás vyslyšel starosta Liberka a obecní zastupitelstvo záměr schválilo. Díky tomu bude dřevo do katedrály právě z našeho regionu. Nedávno jsme dostali výpis materiálu a pan hajný vybere stromy, které bude třeba skácet.“

Den D nastane v pátek 7. března. „Na přípravě dřeva se budou podílet myslivci z místního spolku, kteří uklidí klestí, a pak se vše poveze na pilu. Ruku k dílu přiloží i režisér Jiří Strach. V tento den bude sloužena Svatohubertská mše svatá jako poděkování obci Liberk a jejím občanům.“ vylíčil průběh iniciátor akce a na závěr dodal: „Pro naši obec to bude velký svátek. Vždyť dodávat dřevo do katedrály sv. Víta na Pražském hradě se neděje každý den. Věřím, že si to budou pamatovat i naše děti a vnuci.“

Dana Ehlová