Majitelům stavba plánované dálnice nemovitosti rozpůlí. Mnohé budou po dokončení auto-strády v podstatě bezcenné. „Co budu dělat s úzkými pruhy a rohovými pozemky, které mi nikdo nebude chtít obhospodařovat? Když mi zbudou čtyři kusy pozemků s výměrami po půl hektaru a pár metrech čtverečných, nikdo je nebude chtít ani sekat. Traktor se tu neotočí,“ zlobila se jedna z občanek. Podobný problém řešili i ostatní. Reálně hrozí, že na pozemcích, které nyní lidé pronajímají zemědělským společnostem, nebude mít kdo hospodařit.

Patří k běžné praxi, že rozlehlé soukromé polnosti majitelé pronajímají zemědělským společnostem. Ty pole a louky obdělávají a vlastníkům platí nájem. Několikahektarové lány však dálnice může rozdělit tak, že z nich zbudou nicotné kusy ornice.

Osminásobek cenyVýkupy pozemků na trase dálnice přes Kocbeře a další obce začnou až ve fázi, kdy stát zažádá o stavební povolení. Pozemky soukromníků odhadne místní znalec, jeho cena pak bude vynásobena osmi, u stavebních parcel se odborný odhad vynásobí koeficientem 1,15.

Starostka i místní proto volají po komplexních pozemkových úpravách, které zajišťují směny parcel. Úřad je funkčně spojí a rozdělí v rozumné celky.

S ničím takovým se však podle projektantů nepočítá. „Stát v současné době ani nemůže vykupovat pozemky, které přímo nesouvisí se stavbou. Změnit to má zákon, který je nyní ve sněmovně. Zatím je to ale tak, že i kdyby zbyl metr čtverečný, nemůže ho stát vykoupit.

Rozumím, že je to pro vás nepříjemné, pro nás také,“ připustila Kateřina Pejšová z firmy Sudop Praha, která dálnici projektuje. „Vyřízení komplexních pozemkových úprav trvá roky. Budeme je urgovat, ale zda se k nim přistoupí, nemůžeme slíbit,“ opakovala na jednání čtveřice projektantů. „A to budu u dálnice pěstovat tulipány? Nebo co s pozemky budu dělat? Ze zákona je musím obstarat, pokud se tam ale nikdo nedostane, těžko to z trutnovského paneláku budu sekat,“ povzdechl si postarší muž.

Úředníci už dokončili žádost o vydání územního rozhodnutí. Majitele obeslali s prvotními informacemi. „Jde o to, aby lidé věděli, že se na jejich pozemcích bude něco dít. Ať už je to samotná stavba, nebo jen krátkodobý pronájem, kde firma zřídí dočasný sjezd,“ upozornila Pejšová. Až po udělení územního rozhodnutí začne příprava žádosti o stavební povolení.

„Jde nám o to, aby lidé nebyli v nejistotě a mohli se svými zbytkovými pozemky nakládat. Stát a úředníci by se měli k lidem chovat jako k partnerům,“ řekla starostka Kocbeří Eva Rezková.