Jak oznámila trutnovská radnice, městská policie od loňského června, kdy tuto službu zavedla, označila už dvě stovky kol , koloběžek, invalidních vozíků a dalších podobných předmětů. „Značení pomocí syntetické DNA patří k moderním metodám ochrany majetku. Jde o preventivní opatření, jehož smyslem je nejen odrazení pachatele, ale i následná identifikace odcizené věci,“ vysvětlil ředitel Městské policie v Trutnově Radek Svoboda.

A co si zájemci nechali nejčastěji označit? „Nejvíce bylo zatím jízdních kol, přičemž osmdesát z nich byla elektrokola, dále to byly tři koloběžky, pět invalidních vozíků a jeden invalidní speciál,“ spočítal šéf trutnovských strážníků. Policisté předměty zaznamenali v místní evidenci a pak spárovali s centrální mezinárodní evidencí REFIZ. Celkově jde zatím o majetek, představující více než sedm milionů korun.

Strážníci provádějí namátkové kontroly jízdních kol a když zjistí označení prostřednictvím FIZ, mohou prověřit majitele. Městská policie dostává také zprávy o odcizených či ztracených předmětech z centrální evidence, které jejich kolegové zaregistrovali v jiných městech. Tak, aby se při případné kontrole a nálezu mohla událost vyřešit a předmět vrátit majiteli.

Zájemci si mohou i nadále nechat označit svá kola a invalidní vozíky. U evidence musí předložit občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola či invalidního vozíku. „Pokud majitel doklad o koupi nemá, sepíšeme s ním čestné prohlášení o nabytí věci. Podmínkou je také souhlas s evidencí osobních dat majitele předmětu,“ dodal Radek Svoboda.