Podíl lidí odcházejících do předčasného důchodu se na celé skupině důchodců zvýšil ze zhruba 28 procent v roce 2010 na 34 procent vloni. „Příčinou je obtížné uplatnění lidí v předdůchodovém věku na trhu práce," uvedla Hedvika Fialová z Českého statistického úřadu. Lidé před důchodem často jen těžko shánějí zaměstnání. Po určité době, kdy jsou na úřadu práce, proto raději odcházejí do předčasného důchodu. Toto vysvětlení podporuje i vyšší zastoupení předčasných důchodů v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí. Právě ty vykazují v kraji nejvyšší nezaměstnanost.

Vyšší podíl předčasných důchodů než v Pardubickém kraji je pouze na Vysočině.

Lidé v penzijním věku zůstávají v zaměstnání nejdéle v profesích s úzkou specializací a ve vysokých funkcích. Více jsou zastoupeni ve zdravotnictví, školství a sociálních službách.