Vydrolení zdi už jednou odsunulo zahájení turistické sezony až na konec dubna, později se však ukázalo, že poškození je závažnější a rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

„Kromě sanace zdiva severního paláce budou také probíhat archeologické práce u východního paláce a následně bude i tento palác opravován," uvedl kastelán Dalibor Urban. Severní palác má být opraven do konce letošního roku, práce na východním bude pokračovat i v roce 2016. Příští sezonu by však opravy už narušit neměly.

„Uzavření objektu na celou letošní sezonu je vždy až ta poslední varianta, kterou volíme. Nicméně, v tomto případě je skutečně nutná," dodal územní správy NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec.

Litice byly založeny ve 13. století, největšího rozkvětu pak dosáhly v době, kdy jejich vlastníkem byl český král Jiří z Poděbrad. Za dalších majitelů, Pernštejnů, pozbyly na významu, začaly chátrat a měnit se ve zříceninu. S opravou památky se začalo už na konci 19. století, nyní je hrad včetně věže zpřístupněn, nádvoří se příležitostně využívá ke konání kulturních akcí. V hradním paláci je výstava archeologických nálezů a dobových fotografií a pohlednic.