Děti na speciálním táboře získávají nové poznatky o cukrovce, zábavnou formou si ověřují své vědomosti, osvojují si stravovací návyky a na Branžeži zachraňovaly tonoucího.