„Když jsme hledali nejvhodnější místo pro umístění památníku, volba padla na náměstí, které nese jméno našeho slavného rodáka,“ uvedla Šárka Škrabalová, starostka Opočna. Slavnostnímu odhalení památníku při příležitosti šedesátého výročí od úmrtí zakladatele moderního abstraktního malířství byla přítomná řada významných hostů v čele s Rolandem Galharague, velvyslancem Francie v České republice a čelní představitelé tří francouzských měst Puteaux, Beaugency a Toul.

V Puteaux odhalí obdobné dílo

Kupkovu bustu Opočnu darovali galerista Vladimír Lekeš, ředitel Adolf Loos Apartment and Gallery a George Waldes, nejstarší syn Kupkova mecenáše Jindřicha Waldese. Autor busty Jan B. K. Vlach žil a studoval ve Francii, kde se s Kupkou seznámil a ten mu stál modelem. Náklady na výrobu památníku neslo francouzské město Puteaux, které se Kupkovi stalo druhým domovem a kde v roce 1957 zemřel. Na předměstí Paříže na podzim odhalí totožný památník, na němž je busta umístěna. Vznikl v dílně Mariana Karla. „Návrh při tvorbě skulptury mně udělal sám Kupka,“ uvedl s úsměvem akademický sochař, jehož díla figurují ve sbírkách po celém světě.

„Inspirovaly mě jeho kvaše, které namaloval v Paříži. Jedná se o černobílou geometrii. Kupkova grafika byla dvojrozměrná, socha je trojrozměrná. Kamarádi mi říkali, udělej to na počítači, ale já je nenávidím. Použité sklo dává černé žule světlo. Práce s prostorem a světlem mě baví. Dnes už sice není doma pomníků, proto jsem o to víc potěšený, co se v Opočně podařilo zrealizovat,“ prozradil autor na opočenském náměstí. Památník je mírně vytočen z osy náměstí, přičemž pohled umělcových očí směřuje k radnici a dále k jeho rodnému domu.

Dobruška připravila multikulturní festival

Po odhalení Kupkova památníku se dění Červeno-modro-bílé soboty v rámci Česko-francouzských dnů přesunulo do Dobrušky, města, kde František Kupka prožil dětství a mládí. Náměstí F. L. Věka patřilo bohatému kulturnímu programu, který krátce po poledni zahájilo divadelní představení souboru Divadélku Na štaflích Ďáblův most, inspirované pověstí Kočka a čert o stavbě mostu v Beaugency. Město na řece Loiře poskytlo Kupkovi azyl během druhé světové války.

Exkluzivní výstava originálů na radnici

Hlavní lákadlo Červeno-modro-bílé soboty v Dobrušce zahrnující výstavy obrazů, karikatur, filmových plakátů a hudebních vystoupení ukrývala renesanční radnice na náměstí F. L. Věka. Exkluzivní výstava Ženy v životě a díle Františka Kupky připravená Jiřím Králíčkem ze spolku Abakus představila v jeden jediný den tři originály Kupkových obrazů a jediné známé malířovo sochařské dílo – bronzovou bustu Eugenie Straubové-Kupkové. „Naše velké poděkování patří Vladimíru Lekešovi za zapůjčení velmi cenných děl. Návštěvníci výstavy si společně s nimi mohli prohlédnout Kupkovy prvotiny, které jsou majetkem našeho města. Myslím si, že dobrušský multikulturní festival Červeno-modro-bílá sobota vzdal důstojnou poctu velkému umělci při příležitosti jeho výročí,“ uvedl Petr Lžíčař, starosta Dobrušky.

Česko-francouzské dny v Opočně a Dobrušce připravené svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky finančně podpořil Královéhradecký kraj a záštitu nad nimi převzali Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum, ministr kultury Daniel Herman a Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje.

Miroslav Sixta