„Klub Labyrint nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, které jsou ohrožené nebo stižené sociálním vyloučením. Služba je terénní i ambulantní," uvedla Kateřina Litošová z farní charity.

V přízemí fary tak vzniklo nové zázemí pro získávání potřebných dovedností k zvládnutí nejrůznějších problémů. Vyškolený pedagog například povede klub pro maminky s předškoláky, díky němuž děti mohou prostřednictvím her nabrat dovednosti pro plynulý přechod na základní školu.

Chtějí více stmelit rodiny

Klub chce posílit schopnosti dětí uspět ve společnosti či zvyšovat počet příležitostí k společnému trávení volného času pro rodiny.

„Pracovníci klubu Labyrint pomohou školákům s úkoly nebo s obtížnou látkou," informovala Litošová. Pomoc se školními povinnostmi je k dispozici každý všední den od 14 do 15 hodin, ve středu pak do 15.30 hodin.

Workshopům pro rodiče s dětmi je vyhrazen čas mezi 16.30 až 18. hodinou.

„V klubu můžete se svými dětmi společně strávit čas hraním na hudební nástroje, výtvarnými aktivitami nebo se společně učit jiným dovednostem, například práci na počítači," vyjmenovala Litošová.

V čajovně poradí, jak vychovávat děti

Pro rodiče je určena čajovna, ve které mají možnost poradit se se sociálním pracovníkem o své aktuální obtížné situaci či například o výchově dítěte. V programu Labyrintu nechybí ani výlety a různé další akce.

Sociální pracovníci navíc budou docházet na přání klientů přímo do domácností rodin, do jejich přirozeného prostředí.

„Důraz je kladen na individuální přístup a důvěru mezi pracovníky a uživateli, jimž bude tato služba poskytována bezplatně," upozornila Litošová.

Klub Labyrint doplnil stávající čtveřici služeb Farní charity, občanskou poradnu, osobní asistenci, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka a sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením.

Pavla Svítková