„Přítomnost medvědů jsme prozatím nebyli schopni potvrdit. Situaci stále vyšetřujeme,“ vyjádřil se Michał Makowski z Polského Krkonošského národního parku. „Muž, který je viděl, tvrdí, že se mláďata zvedala na zadních tlapách. Jedná se o jejich charakteristickou pózu. Ale na druhé straně neexistuje žádný důkaz. Například neexistují exkrementy. Pokud by medvědi někde zůstali, byly by tam. Stále považujeme zprávu za nepotvrzenou a pracujeme na jejím potvrzení nebo vyloučení,“ dodal.

Pokud by se výskyt medvědů potvrdil, šlo by o historickou událost. Medvědi se totiž naposledy objevili v Krkonoších před 216 lety! Poslední medvěd byl uloven na české straně hor v roce 1802 v Obřím dole. Medvědi jsou zvyklí putovat na velké vzdálenosti, mohli se proto dostat do Krkonoš z jiné části Evropy. „Medvědi mohou migrovat krátkou dobu po několika stovkách kilometrů. Medvědice může být v Krkonoších od podzimu, mláďata mohla porodit v zimě,“ uvedli polští ochranáři.

„Aby se medvědi objevili po dvou stech letech v Krkonoších, skutečně nelze vyloučit. Přebývají v Karpatech a mohli se dříve či později vydat na takovou cestu. Jsou zvyklí migrovat stovky kilometrů,“ prohlásil pro Radio Wroclaw polský přírodovědec Roman Rampala.

„Případ v tuto chvíli monitorují zoologové,“ upřesnil Radek Drahný ze Správy KRNAP. Národní park situaci nepodceňuje. „Zprávu považujeme za seriózní. Pokud by se jednalo o menší zvíře jako například rysa, kteří se také vyskytují v Krkonoších, tak by snadno mohlo dojít k záměně. Ale aby si turista spletl medvěda, ještě k tomu se třemi medvíďaty, není pravděpodobné,“ vysvětlil postoj českého Krkonošského národního parku. Podle něj není důvod k panice, bezprostřední nebezpečí turistům nehrozí, nicméně měli by se striktně držet vyznačených turistických cest.

Radek Drahný považuje za vyloučené, aby medvědice zamířila do Krkonoš s mláďaty. „Mohla se dostat do našich hor nepozorovaně a mláďata přijít na svět až tady. Určitě ale nemohla migrovat z pravděpodobně více než stokilometrové vzdálenosti s mláďaty,“ řekl.

Podle některých vyjádření se medvěd objevil v Krkonoších před třiceti lety. „Nedaleko hranic u Grzbietu Lasocki (Pomezního hřebene) na počátku devadesátých let dvacátého století byly několikrát nalezeny stopy hnědého medvěda,“ upozornil Konrad Wolski v diskusi, která se rozvířila ke zprávě polského Krkonošského národního parku KPN. I podle přírodovědců tehdy medvěd mohl spát v zimě v Krkonoších v oblasti Jarkowic u česko-polských hranic a na jaře zamířit na východ do Karpat. Před dvěma lety existovaly nepotvrzené informace o výskytu medvědů s mláďaty v okolí polské Lubaně.