Sejdou se na opraveném mostě, který spojuje obě části barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. „Cílem je zachránit výjimečné dílo budoucím generacím, současným návštěvníkům pak umožnit prohlídku v podmínkách, které odpovídají 21. století. Podpis memoranda vyjadřuje společnou snahu všech účastníků vyřešit dnešní nevyhovující stav,“ říká hejtman Jiří Štěpán. Prioritou projektu Revitalizace Braunova Betléma je restaurování soch a úprava okolí. V první etapě partneři chtějí vypracovat odbornou studii, která popíše základní problémy území. Studie má být hotová v červnu.

Soubor skalních skulptur patří k nejvýraznějším památkám vrcholného baroka ve střední Evropě a je zapsán na indikativním seznamu čekatelů o zápis do UNESCO. Areál vznikl z iniciativy Františka Antonína Šporka v 18. století. Ve 20. století se stal oblíbeným výletním místem. Jako Národní kulturní památka je od roku 2001 zapsán pod názvem Betlém v Novém lese u Kuksu, na jeho technickém stavu se ale příliš nezměnilo. Plánované zázemí má zahrnovat návštěvnické a informační centrum, parkoviště, sociální zázemí, informační tabule, značení i nabídku průvodcovských služeb.