V roce 2015 získali od rektora Karlovy univerzity Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Jejich vzdělání získané na Národní lékařské fakultě O. O. Bohomolcja na Ukrajině je uznáno za rovnocenné vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v Praze v magisterském studijním programu Zubní lékařství.

„Zahraniční zubaři mají obrovský problém složit aprobační zkoušky. To se právě našim zubařům na podzim nepodařilo, stejně jako naprosté většině ukrajinských zubařů,“ říká starosta Pavel Šubr. Věří, že na jaře budou oba úspěšní, zkoušky složí a zůstanou v Lázních Bělohradu nastálo. „Všichni držíme palce našim lékařům a žádáme, aby byli během své aprobační zkoušky posuzováni spravedlivě bez ohledu na národnost,“ uvádí za petiční výbor Helena Vernerová.