Nejen pro příznivce vojenské historie je na trase vedoucí krásnou přírodou připravených celkem patnáct informačních tabulí, které poskytují zajímavé informace místním obyvatelům a návštěvníkům Náchoda na tomto turisticky zajímavém okruhu. Ten začíná v Bělovsi u pěchotního srubu „Voda“ a vede po stezkách do kopců směrem k Březince, Dobrošovu a končí v Bělovsi u sjezdovky „Brabák“.

Procházka jistě potěší všechny pány kluky.

Město Náchod „oprášilo“ vojenský okruh.Zdroj: archiv města