Technické služby zde zajišťují úpravu zeleně, vysejí nové traviny i luční květy a dojde také na opravu povrchu v „esíčku“, kde se kříží komunikace s cyklostezkou.

Levý břeh Labe poblíž Fakultní nemocnice Hradec Králové je zřejmě největším nelegálním parkovištěm v kraji. Denně tam bez ohledu na počasí na trávě, v bahně či přímo na kořenech stromů parkují stovky aut. Situace se nemění už roky. Je veřejným tajemstvím, že město i strážníci jsou k řidičům dost benevolentní. Přestupky přechází proto, že kolem nemocnice je ohromný deficit parkovacích míst. Situaci příliš nepomohlo ani loni otevřené parkoviště pro 205 aut. Dlouhodobě se hovoří o velkém parkovacím domu, jeho realizace je ale zatím v nedohlednu.

„S úpravami zeleně bylo potřeba začít co nejdříve, abychom to stihli ještě v období vegetačního klidu. Technické služby zde v těchto dnech musí pokácet pár stromů, které jsou poškozené a stávají se tak nebezpečné. Jedná se zejména o topoly, které mají poškozené kořeny vlivem parkujících aut nebo o duby, které jsou napadené houbovými chorobami. Počítáme s tím, že všechny stromy nahradíme,“ říká náměstek primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací Pavel Marek (ANO).

Odstraňování stromů plánují technické služby dokončit v sobotu, návštěvníci nemocnice by pak v těchto místech měli počítat s omezením parkování.

„Jakmile budou tyto úpravy dokončeny, bude třeba dát do pořádku travnaté plochy rozježděné při parkování vozidel, pracovníci technických služeb zde doplní zeminu, vyrovnají terén a osejí místo travní směsí. Na některé části pak bude výsev doplněn o kvetoucí rostliny,“ doplňuje náměstek Marek.

Místo bude následně oploceno, aby nedocházelo k poškození nově upraveného prostoru.

„Pozemky mezi areálem fakultní nemocnice a řekou Labe jsou v majetku města a jejich stav byl kvůli živelnému parkování v posledních letech neutěšený, proto je určitě dobře, že je město uvede do odpovídajícího stavu,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička.

Revitalizace zeleně bude v dubnu pokračovat terénními úpravami. Během vegetační sezóny budou následovat pěstební opatření na stávajících stromech. Během čtvrtka 1. dubna zde budou technické služby pokračovat se zpevněním silničního povrchu. Nový asfaltový povrh získá část komunikace „esíčko“, kde se kříží silnice spolu s cyklostezkou.

Tyto práce by měly být dokončeny během jednoho dne. Další stavební úpravy v prostoru mezi fakultní nemocnicí a řekou Labe by měly pokračovat začátkem léta. K dokončení revitalizace celého prostoru by tak mělo dojít do konce léta 2021.