Do Polska nedávno vyrazila jičínská delegace, která se zúčastnila oslav dvacetiletého výročí existence okresu Swidnica. Při této příležitosti podepsali jičínský místostarosta Jan Jiřička a přednosta okresu Swidnica Piotr Fedorowicz memorandum o další spolupráci.

Vzájemná přeshraniční spolupráce přináší výhody oběma stranám. Často dochází k přímé  výměně zkušeností, kupříkladu v oblastech školství, kultury, cestovního ruchu, bezpečnostní politiky a v mnoha dalších komunálních službách. Spolupráce podporuje či umožňuje investiční akce a v hlubším kontextu je uskutečňováním evropské integrace v praxi, jakožto myšlenky přátelství a spolupráce mezi národy.

Česko-polské partnerství tak pokračuje. Momentálně se připravuje nový projekt Zveme ke společnému stolu - jehož výsledkem bude česko-polská kuchařka.