Kontroloři prověřili 13 projektů za 373,4 milionu korun. ROP Severovýchod zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Vedení regionu Severovýchod některé ze závěrů NKÚ odmítlo a tvrdí, že jeho systém hodnocení, kontroly i rozdělování dotací je transparentní.

„Regionální rada přitom v kontrolovaném období prověřovala každou žádost o proplacení dotace. Pochybení odhalená kontrolním úřadem ale přesto jako nedostatky neuvedla," uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková. Dodala, že podmínky dotačních smluv jsou velmi tvrdé a už i drobné porušení povinností uvedených ve smlouvách by mělo vést k vrácení neoprávněně čerpané části dotace.

Rada: pravidlo čtyř očí jsme neporušili

NKÚ kontroloval jak příjemce dotací, tak regionální radu, která projekty vybírá a dohlíží na jejich průběh i vyúčtování. Například technickou kvalitu projektů, která má 40procentní podíl na výsledném hodnocení, posuzoval v letech 2007 až 2009 jen jeden externí odborník. Na základě jeho názoru rada schválila 100 projektů s dotacemi za tři miliardy korun. Málková upozornila, že regionální rada porušila „pravidlo čtyř očí", tedy že projekty mají hodnotit dva nezávislí znalci.

To rada odmítá. „Projekty do roku 2009 hodnotili dva úředníci úřadu rady, jeden odborník na technickou kvalitu a šest členů expertní komise, tedy celkem byl hodnocen devíti lidmi," uvedla Jouklová. „Jsme přesvědčeni, že kdyby regionální rada sama o sobě nezavedla hodnocení dvěma experty, NKÚ se k tomu nebude vyjadřovat ani nyní," uvedl ředitel úřadu rady Zdeněk Semorád.

Hodnocení potřebnosti a relevance projektů, které mělo také 40procentní podíl na výsledné známce, měla na starosti šestičlenná komise expertů. Její členové ale přidělovali body jednotlivým projektům bez jediného slova odůvodnění. Hodnocení tak bylo subjektivní.

Podle NKÚ to dokazuje například projekt rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném. Zatímco v jednom kole výzvy neuspěl, v následujícím už vybrán k realizaci byl. A to přesto, že obsah projektu se nezměnil. Podle regionální rady bylo schválení projektu ve druhém kole správné, protože již odpovídal požadavkům krajským zastupitelstvem přijatého Programu rozvoje Královéhradeckého kraje.

Kontroloři našli nedostatky i u příjemců dotací. Týkaly se především porušování rozpočtové kázně. Například město Lázně Bohdaneč neoprávněně čerpalo 4,4 milionu korun. Porušilo totiž podmínky pro zadávání veřejné zakázky, které byly součástí smlouvy o poskytnutí dotace.

Obdobný problém odhalili také u stavby sportovního hřiště v obci Křižany, která zadala část veřejné zakázky přímo jednomu dodavateli.

S nálezem u projektu Lázní Bohdaneč se regionální rada ztotožnila. „Město podle všeho čeká dle pokynů Evropské komise za toto pochybení pětiprocentní krácení dotace. Z proplacených 51,2 milionu korun bude město pravděpodobně vracet 2,4 milionu korun," uvedla Jouklová.

V případě obce Křižany obec 7. září neoprávněně vyplacených 1,4 miliony korun vrátila.