Žadatelé z Královéhradeckého kraje a jejich partneři ze sousedního Polska si mezi sebe v tomto programu rozdělili již téměř dvě miliardy korun. Uvedl to Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Koncem ledna se rozhodlo o podpoře dalších 17 společných česko–polských projektů, ve kterých jsou zastoupeny subjekty z Královéhradeckého kraje. Celková výše evropské dotace u těchto projektů dosahuje 256 milionů korun. Navíc mají čeští partneři nárok na další dotaci ze státního rozpočtu.  Kromě toho získalo podporu i dalších 31 mikroprojektů, na kterých se rovněž žadatelé z Královéhradeckého kraje podílejí. Výše evropské dotace zde činí necelých 14 milionů korun," řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml.

S projektem Ochrana vod na území Sudet za více než 45 milionů korun uspěla například obec Orlické Záhoří. Díky tomu získají partnerské obce kanalizaci.

Broumov a Otovice zase za téměř 38 milionů korun budou moci vybudovat cyklostezky a cyklotrasy, a vylepšit tak turistický ruch například v Broumovských stěnách. Organizace Apropo Jičín zase využije zhruba 15 milionů korun na vytvoření sociálního podniku a zaměstnání mentálně postižených.