Starosta Adršpachu Bohuslav Urban zažádal o vyjmutí intravilánu, tedy zastavěné části území obce, z územního celku CHKO Broumovsko. Ministerstvo však žádost smetlo ze stolu. „Obec Adršpach se nachází ve velmi cenné části krajiny CHKO Broumovsko. Je to mozaika cenné přírody a různorodé zástavby se zachovalými prvky lidové architektury, včetně Adršpaško-teplických skal. Nelze ji vnímat izolovaně od okolní krajiny, jejíž je neoddělitelnou součástí. Řešení, které navrhuje pan starosta, vyjmutí obce či jejich částí z území CHKO, by znamenalo ohrožení těchto krajinných hodnot,“ zdůvodňuje Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP, proč ministerstvo pro takové řešení neshledalo žádné důvody.

Obec Adršpach leží na samém okraji chráněné oblasti a Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. „To, že jsme součástí CHKO Broumovsko, komplikuje veškerý život občanů, podnikatelské aktivity firem a samotnou činnost místní samosprávy. Je to i jeden z důvodů proč se naše obec postupně vylidňuje,“ vysvětloval starosta Urban důvody žádosti o vyjmutí prostoru zastavěného území intravilánu Adršpachu z území CHKO. Zamítavé rozhodnutí ministerstva ponechal bez komentáře.

Starosta Náchoda předal ocenění policistům
Starosta Náchoda předal ocenění policistům

MŽP soudí, že problémy, které starosta v dopise uváděl, lze řešit podle platné legislativy. „Proti rozhodnutím správy se lze odvolat a žádat nápravu. Navíc zastavěná území obcí v CHKO zohledňuje samotný zákon o ochraně přírody a krajiny. Ve čtvrtých zónách, kam obec Adršpach patří, a v případech schválených územních plánů obcí správy CHKO nevydávají svá stanoviska, tedy nejsou součástí povolovacích procesů,“ doplňuje mluvčí MŽP Dominika Pospíšilová.

Podle jejího vyjádření ministerstvo stále vidí prostor pro hledání řešení naznačených problémů bez nutnosti legislativních změn. „Bohužel pan starosta v dopise neuvádí konkrétní postupy správy CHKO Broumovsko, které jsou předmětem jeho stížností. Bylo by zapotřebí je konkretizovat,“ dodala Pospíšilová.

Že by si Správa CHKO Broumovsko po této neúspěšné revoltě na Adršpach více „posvítila“, vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová odmítá. „Nemyslím si, že bychom jakékoliv obci šli po krku. Rozvoj oblasti je řízen v souladu s naší vyhláškou. Tak jako jsme zvyklí, že když někdo nesouhlasí s rozhodnutím, které vydáme, a naprosto legitimně využívá zákonných odvolacích prostředků, tak stejně považuji tento námět obce Adršpach za jednu z forem komunikace. A jestli k cíli vede nebo ne, to už je druhá věc,“ uzavírá Heinzelová.