Nabízíme ministrovu reakci v plném znění:

Článek Kateřiny Perknerové „Newtona z Dobrušky armáda nechce. Proč?" zveřejněný 13. července v regionálním Deníku a na zpravodajském portálu www.denik.cz svádí k domněnce, že resort obrany nemá zájem o služby profesora Viliama Vatrta, který objevil konstantu W0. Realita je ale trochu jiná.

Viliam Vatrt nedostal výpověď z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř), naopak, bylo mu nabídnuto další pokračování 
v práci. Neopodstatněná je 
i spekulace, že musí uvolnit tabulkové místo pro čerstvé absolventy Univerzity obrany. Tito absolventi jsou vojáky z povolání, Viliam Vatrt je však občanský zaměstnanec a se změnou jeho místa na vojenské se nepočítá.

Jádro pudla tkví v tom, že činnost VGHMÚř se odvíjí od reálných potřeb armády, výstupy geografů musí být co nejvíce využitelné vojáky v běžné praxi. Od roku 2016 proto úřad ukončí základní výzkum a více se zaměří na využití získaných poznatků při geografickém zabezpečení úkolů plněných na vojenských cvičeních nebo v rámci operací NATO. Základní výzkum v oblasti globální geodézie, kterému se na tomto pracovišti včetně profesora Vatrta věnují dva lidé, nemá bohužel přímou vazbu na praktické vojenské využití, 
v Dobrušce navíc pro jeho pokračování chybí odpovídající zázemí.

Zavádějící je z tohoto pohledu pasáž článku svalující vinu za ukončení základního výzkumu v Dobrušce na Univerzitu obrany. Tamní katedra vojenské geografie a meteorologie totiž nemá v této věci žádné rozhodovací pravomoci. Za zbytečnou a pana Vatrta nedůstojnou považuji i kritiku personálního obsazení této katedry, která plnohodnotně zabezpečuje všechny typy akreditovaného studia a působí zde čtyři docenti. Ostatně titul docenta na Univerzitě obrany získal v roce 2007 i sám Viliam Vatrt.

Vážím si lidí, kteří něco dokázali. Budu rád, když Viliam Vatrt i do budoucna spojí svou profesní dráhu s armádou a ministerstvem obrany. Rozhodnutí, zda se pustí do nových úkolů v rámci aplikovaného rozvoje přímého geografického zabezpečení vojsk, či si případně zvolí základní výzkum v některé z kompetentních vědeckých institucí, je ale nyní hlavně na něm.

Odpověď autorky

Článek o Viliamu Vatrtovi, laureátovi České hlavy 2011 končil větou, zda se ministr obrany Martin Stropnický zachová jako filmový hrdina a podá věhlasnému vědci pomocnou ruku.

Stropnický však ve své reakci více méně zopakoval argumenty Jana Šulce z tiskového odboru Generálního štábu AČR, jež pondělní text obsahoval. K nim uvádíme:

1. Armáda skutečně profesora Viliama Vatrta nepropustila, ale nabídla mu místo neodpovídající jeho schopnostem a předmětu bádání, což je pouze zákonem posvěcený vyhazov. Na jeho post se možná vypíše výběrové řízení s podmínkami šitými na míru jinému uchazeči. I kdyby se Vatrt přihlásil, pravděpodobně by nevyhrál.

2. Opakované sdělení, že Viliam Vatrt pracuje na úkolech základního výzkumu, jež nejsou pro armádu využitelné, se nezakládá na pravdě. Profesor se nyní věnuje aplikacím svého objevu – konstanty W0. Díky ní se například mohou propočítávat přistávací manévry v nepřehledném terénu, může se kontrolovat výška letadla, orientovat se při klesání a stoupání. Velkou výzvou je sjednocení světového výškového systému, k němuž již přistoupila Severní Amerika, ale Evropu to teprve čeká.

3. Profesor Vatrt si nijak nestěžuje na materiální zázemí 
v Dobrušce, výkonné počítače i potřebná data tam má v dostatečné míře k dispozici.

4. Viliam Vatrt sice získal docenturu na Univerzitě obrany, ale byl tam jako externista přizván hlavně proto, aby zde mohl být akreditován daný obor. Jakmile se to stalo, Vatrtovy další služby tady již nebyly žádány. A platí, že katedra vojenské geografie a meteorologie dosud nevyprodukovala jediného profesora či doktora věd. Profesuru Vatrt získal až později na brněnské VUT.

5. Podle ministra je „neopodstatněná spekulace, že (Vatrt) musí uvolnit tabulkové místo pro čerstvé absolventy Univerzity obrany". Martin Stropnický nečetl Vatrtova slova pozorně. Nejde 
o místo pro aktivní vojáky 
z povolání, ale pro bývalé vojáky, kteří ukončili služební poměr, nadále však v AČR chtějí zůstat jako civilní zaměstnanci. Právě jim nevoják Viliam Vatrt zabírá pozici.

Kapitán Tomeček z Kriminálky Anděl, jehož Martin Stropnický donedávna v seriálu TV Nova ztvárňoval, by asi kvalitního člověka ze svého týmu odejít nenechal. Ministr obrany Martin Stropnický to evidentně udělat chce.

Na článek v Deníku naštěstí už reagovaly Ostravská univerzita, ČVUT i VUT. Všechny tyto instituce nabídly profesoru Viliamu Vatrtovi místo. Tam si Č(č)eských hlav ještě váží.   (kp)