Jako oázu klidu v pomyslné vyprahlé poušti, kterou za sebou zanechává covidová pandemie. Tak vnímají někteří prostředí rychnovského Centra Orion. To pomáhá lidem s postižením a rodinám, které o ně pečují. Snaží se, aby na ně současná nelehká doba doléhala co nejméně.

"Někteří klienti jsou úzkostlivější, takže jim naši pracovníci vše v klidu vysvětlují, ale snaží se je i rozptýlit a zabavit," říká ředitelka Centra Orion Mirka Červinková.

Jak však upozorňuje, Orion se neomezuje jen na centrum denních služeb a osobní asistenci. Jako spolek nabízí i psychologickou podporu rodinám, která je obzvlášť za covidu žádaná a důležitá: "Máme psychoterapeutku, která dělá terapie Neurofeedback, Acces bars a zároveň psychoterapeutické konzultace pro rodiny. O co méně bylo v loňském roce terapií Neurofeedback, o to více poskytovala psychoterapeutických konzultací, a to nejen "našim" rodinám. Je to aktivita spolku, která je otevřena i veřejnosti a využilo ji téměř 40 rodin právě proto, aby se vyrovnaly se současnou situací, která doléhá i na děti v běžných školách."

Ta situace, s níž se už potýkáme, téměř dva roky, není pro nikoho jednoduchá. Nepřišli jste v souvislosti s tím s nějakou novinkou, která by rodinám ještě více ulehčila?
Měli jsme to v plánu již dříve bez ohledu na covid. Jak stárneme a děti rostou, síly nám ubývají, mám také těžce postiženého syna, nyní mu je 26 let. Chtěli jsme od září loňského roku poskytovat ve větším rozsahu terénní asistenci, to znamená odpoledne, do večera, přes noc i o víkendech, o svátcích. Před rokem jsme na toto téma otevřeli členskou schůzi spolku. Vypadalo to, že možná čtyři či pět rodin o ni bude mít zájem. Nakonec od září do prosince terénní asistenci využilo už 17 rodin!

Jak finančně náročná je?
Je poměrně drahá. Jen pro představu - náš syn využívá centrum denních služeb, kdy je tady denně od 8 do 16 a k tomu má ještě průměrně měsíčně 8 odpolední do rána a 2 víkendy osobní asistence - tak třeba za říjen jsme zaplatili za obě tyto služby dohromady téměř 22 tisíc korun. K tomu je třeba přičíst, že ho sem musím přivézt, musím obstarat nějaké jídlo… Záleží samozřejmě na každé rodině, v jakém rozsahu službu terénní asistence využívají - někteří pravidelně, někteří jen občas… Rodiče, kteří pracují, to nějakým způsobem financovat zvládají. Pro ty, kteří zůstávají se svými dětmi doma, je to složitější. Rodinám, které nemají takový příjem, pomáháme tím, že jim zprostředkováváme nadace. Některé tak na tuto službu využívají alespoň částečně nadační fondy.

Terénní asistence je přitom vlastně nácvikem nejen dětí, ale i rodičů na to, že jednou už s nimi bydlet nebudou a osamostatní se.

Je šance získat na tuto službu nějaký příspěvek od státu?
Naši dospělí klienti berou důchody a k tomu je příspěvek na péči. Dělá to dohromady kolem 30 tisíc korun. Odečtete-li, kolik služba stojí, 5 tisíc korun na jídlo, benzin, nezbude prakticky nic. Je to problém, který se řeší už delší dobu, že 19 tisíc korun pro těžce zdravotně postiženého, který by už potřeboval žít samostatně, ale s každodenní podporou asistenta, nestačí.

A co rodiny, které pečují o ještě malé děti s handicapem, nabízíte i jim nějakou pomoc?
Dětí s postižením mentálním, kombinovaným a s autismem přibývá a my stále hledáme cesty, jak rodinám, kterých se to týká, pomoci. Loni se nám podařilo napsat projekt, který financuje nadační fond Abakus a díky jeho podpoře jsme se stali jednou z devíti organizací v celé České republice, která tuto formu podpory začíná nabízet. Nazývá se HOMESHARING.

Homesharing je inovativní zahraniční metodou v péči o děti s postižením. Od 10. ledna letošního roku se pilotně šíří i do Královéhradeckého kraje prostřednictvím Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou. Je formou pomoci rodinám pečujícím o děti s mentálním a kombinovaným postižením, díky ní mohou nabrat nové síly a děti získat nového kamaráda i zážitky. Jde o komunitní odlehčovací službu založenou na dlouhodobém přátelském vztahu dítěte s postižením a dospělého hostitele. Hostitel z řad laické veřejnosti, pro kterého je zajištěno školení a podpora, si bere dítě do péče pravidelně na předem smluvený čas - společně jdou například na procházku, hrají si nebo připravují jídlo. Pak se dítě vrací zpět do své rodiny. Zatímco získává nové sociální kontakty, rodina si může odpočinout,

Hostitel, kamarád dítěte s postižením, nemusí mít nějaké konkrétní dovednosti, potřebuje především trpělivost. "Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje," popisuje svoji zkušenost hostitelka Kateřina Klugová, která pečuje o čtrnáctiletou Denisku.

Co se pod tímto názvem skrývá?
Poprvé jsem se s ním setkala, když jsem studovala speciální pedagogiku. Ve škole nám říkali, že systém v severských zemích je nastavený tak, že když se vám narodí dítě s postižením, automaticky k sobě dostanete ještě jednu rodinu, která bude pomáhat s péčí o něj. Tyto hostitelské rodiny jsou za to placené. Vidím v tom několik přínosů. To dítě má už odmalinka dvě komunity, dvě pečující prostředí, která zná. Myslím si tak, že pro něj bude snazší měnit prostředí i do budoucna a maminka má také jistotu, že kdyby se s ní cokoli stalo, je tu někdo, kdo se o její dítě stejně dobře postará.

Už jste začali hledat rodiny, které do tohoto projektu půjdou?
Tuto službu budeme poskytovat v rámci celého Královéhradeckého kraje. Pečující rodiny už se nám hlásí, v současné době jich máme přihlášených asi deset a začínají probíhat první schůzky, protože i tyto rodiny se musí připravit na to, co je čeká. Počítáme, že první rodiny budou mít své hostitele už letos v létě. Nyní je naší prioritou získat pro tyto pečující rodiny vhodné hostitele. A nemusí to být jen rodina, ale i nesezdané páry, jednotlivci, jednoduše všichni, kteří by dětem chtěli svůj volný čas věnovat. Důležité je, aby si hostitelé a pečující rodiny rozuměly, prostě si "sedly". Byli bychom rádi, kdyby se nám případní budoucí hostitelé ozvali. Připravujeme besedy, na kterých se zájemci zcela nezávazně mohou seznámit s koncepcí homesharingu a zároveň se zeptat na vše, co je k projektu zajímá. Jedna se uskuteční on-line a dvě budou "naživo" - jedna u nás v Dlouhé Vsi a druhá v Trutnově.

Chcete vědět víc o homesharingu? Přijďte na besedu:

10. 2. 2022 od 17 hodin v Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou

23.2. 2022 od 17 hodin v Oranžové kavárně v Trutnově

1. 3. 2022 on-line od 17 hodin

kontakt pro zájemce o hostitelství v královéhradeckém kraji:

Marie Vrzáková, koordinátorka, tel. 725 190 990, vrzakova@centrum-orion.cz