Obdivovat dobovou techniku přijely do Velichovek tisíce lidí, neboť v rámci akce se zároveň lázně otevíraly. Členové klubu v dobových uniformách představovali konkrétní americké důstojníky, kteří se tehdy veledůležité výpravy zúčastnili. Rovněž technické složení konvoje bylo identické.

Mise Velichovky měla v roce 1945 zásadní a nebezpečný úkol. Jednotka se musela vydat na nepřátelské území, 210 kilometrů za demarkační linii, a předat veliteli německé armády střed generálu-polnímu maršálu Schörnerovi informace o kapitulaci Německa. Nebýt mise, následovalo by pravděpodobně velké krveprolití, neboť Schörnerova armáda byla velmi početná, stále bojeschopná a nechtěla se za nic na světě vzdát blížící se Rudé armádě.