Proti plánované výstavbě satelitního městečka protestují obyvatelé Mladých Buků a Svobody nad Úpou. Stavby, i s příjezdovou silnicí a parkovištěm pro 104 aut, mají vzniknout na květnatých krkonošských loukách pod Jánskou horou v těsné blízkosti jezdeckého areálu pro koně TJ Krakonoš v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Obytný a rekreační komplex se má rozléhat na ploše 80 tisíc metrů čtverečních mezi oběma krkonošskými městy. Leží na katastrálním území městyse Mladé Buky. Petici, která byla vyhlášena v polovině července, už během prvních dvou týdnů podepsalo více než pět stovek lidí.

„Jde nám o záchranu luk a polí nad jezdeckým areálem, které chceme ochránit před megalomanskou zástavbou padesáti rekreačních domů a hotelu. Žádáme od zastupitelstva městyse Mladé Buky vyjmutí pozemků ze zastavitelného území městyse Mladé Buky a navrácení do statusu luk a polí a aby činilo kroky k zamezení jakékoliv výstavby v lokalitě, “ popsala záměr petice její iniciátorka Andrea Pichová, která žije v Mladých Bukách.

Lokalita má status Natura 2000 - evropsky významná lokalita. Vyskytují se tam silně ohrožené druhy ptáků chřástala polního a čápa černého. Vlastníky převážné většiny pozemků jsou Zdeněk Jandík a Stanislav Szturc z Prahy ze společnosti J & S.

O zařazení dotčené plochy mezi zastavitelné území rozhodlo zastupitelstvo Mladých Buků již v roce 2006. Stávající vlastníci nakoupili pozemky bezmála před dvaceti lety jako zemědělskou plochu.

Patnáct let ležela půda ladem

„Problém je, že zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo na změnu územního plánu, který byl schválen v roce 2005. O změnu zažádali vlastníci pozemků. Kvůli tomu došlo ke změně zemědělské půdy na zastavitelné území. V rámci tvorby nového územního plánu městyse Mladé Buky máme nyní jedinečnou možnost to změnit,“ vysvětlila situaci, která má kořeny v minulosti, starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Od roku 2006 se nedělo nic. Zájem vlastníků realizovat projekt rozhýbalo až vytváření nového územního plánu krkonošského městyse. „Během celé doby investoři neudělali vůbec nic. Patnáct let ležela půda ladem. Až když jsme začali tvořit nový územní plán, tak se developer probral a začal se situaci věnovat,“ řekla starostka.

Podle ní je stav na horách jiný, než v roce 2006, kdy došlo ke schválení změny na zastavitelné území. „Tehdy bylo potřeba pozvednout turismus v horách, vymýšlely se podobné projekty, jak přitáhnout lidi do Krkonoš. Nyní se turismus v Krkonoších dramaticky změnil, což dokládají miliony návštěvníků,“ připomněla.

Schválili regulační plán

Zastupitelstvo Mladých Buků na zasedání 22. června hlasovalo o návrhu vypustit pozemky z návrhu územního plánu a ponechat je v nezastavěném území jako zemědělské plochy. To by znemožnilo investorům stavět. Tento bod neprošel, ale došlo ke schválení regulačního plánu pro uvedené pozemky.

Občané nyní chtějí zvrátit usnesení zastupitelstva. Navzdory schválení přísného regulačního plánu se obávají, že až se stavba na horských loukách rozjede jakýmkoliv způsobem, nebude možné ji zastavit. Proto usilují, aby pozemky neměly status zastavitelného území, ale zemědělské plochy.