Mladý učitel však podotýká, že zpočátku spokojen nebyl: „Člověk přichází z vysoké školy s poněkud nadsazenou představou o platech vysokoškolsky vzdělaných lidí."

Petr však oceňuje, že má možnost zúčastnit se mimovýukových aktivit, díky kterým se může dostat na přiměřenou platovou hladinu. Od kolegů, kteří učí na jiných školách ví, že taková šance se nenabízí všude a že leckde je práce nad rámec vyučovacích povinností hodnocena jako dobrovolná a neplacená. V případě mladých učitelů, jejichž platy jsou nízké, je však otázka peněz důležitá.

„Naprostou urážkou pro mě bylo jednání biskupského gymnázia, kde ředitel přijímá nové pedagogy s platem o dva až tři tisíce nižším než na ostatních školách s argumentem, že nových učitelů je v Hradci Králové každoročně spousta, takže někoho vždycky sežene," říká Petr.

Také on se dočkal zvýšení platu, ale bylo pro něj spíše zklamáním, protože navýšení činilo přibližně sto korun.

Ostatní starší kolegy to prý nechalo chladnými, podle nich totiž tato zvýšení platu obvykle až k učitelům samotným nedorazí.

„Obecně jsem ve školství spokojen. Plat není až tak nízký, jen zde není možnost výraznějšího kariérního a tudíž i finančního růstu," shrnuje mladý učitel.

Díky své aprobaci cizích jazyků má možnost kdykoliv odejít do soukromého sektoru, kde by ho čekalo výrazně lepší finanční ohodnocení. Petra však práce ve školství baví a dává mu pocit, že dělá něco, co má význam.

„Ač je někdy kontakt se studenty vyčerpávající, posouvá člověka dál, takže prozatím ve školství zůstávám. Neumím si však představit, že zůstanu u jedné práce na jednom místě celý život, ale to podle mě platí i mimo sektor školství," uzavírá Petr.

Index Deníku pohledem kraje
Stačí dosavadní zvýšení učitelských platů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese?
10%
Ani dosavadní zvýšení platů, ani kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelského povolání nepomohou. Myslí si to většina z padesátky respondentů z našeho kraje. Opačný názor má pouze necelých deset procent.

Z odpovědí našich respondentů

Mgr. Štěpán Málek (50), akademický sochař, momentálně dělnická profese: V žádném případě. Hlavně v oblasti vysokého školství je situace tristní.

Josef Solár (44), ředitel DDM v Rychnově nad Kněžnou: V žádném případě. Zvýšení platu o 100 až 200 korun? To je směšné.

Jan Veselý (49), astronom a popularizátor vědy: Ne. Kariérní řád je užitečný a žádoucí nástroj pro zvýšení kvality práce učitelů. Zvýšení prestiže bohužel pomůže jen zvýšení platů, a to na úroveň odpovídající zodpovědnosti a náročnosti učitelského povolání. Oba tyto aspekty jsou u nás hrubě podceňovány. Zakládají se tím problémy, včetně ekonomických, které se projeví až v horizontu desítek let, proto jsou politici prakticky nečinní.

Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí: Ke zvýšení prestiže učitelské profese přispěje pouze větší pokora rodičů. A v dosavadním navýšení platů vidím jediné pozitivum: závistivci mohou v klidu spát.

Zdeňka Rychterová (47), předsedkyně spolku Hořeňák: Když se prestiž vytratila, bude se pouze pilnou a soustavnou prací vracet a návrat bude trvat déle než její ztráta.