Děje se tak na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2017/2018. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2017.

„Cílem programu je podpořit výjimečně nadané mladé lidi se silnou vazbou na region v území CHKO Broumovsko, kteří jsou odhodlaní investovat svůj čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na budoucí povolání," vysvětluje programová manažerka programu Tereza Glize význam Talentového fondu Broumovska, který může přispět k větší dostupnosti získání zahraniční zkušenosti. Letos může být díky grantovému programu rozdáno až 130 tisíc korun.

Stipendisté budou vybíráni komisí a vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne na podzim při každoročním udělování ocenění Gymnázia Broumov. „Žadatelé však získají vyrozumění o získání stipendia již v průběhu června," upřesnila Tereza Glize, a doplnila, že kompletní text výzvy je na webu kláštera.

Formulář žádosti o stipendium a další informace jsou dostupné na adrese talent@broumovsko.cz.

Jiří Řezník