Ještě donedávna hrozila zchátralému mlýnu v Českém Meziříčí demolice. Pod svá křídla se ho rozhodla převzít od místního cukrovaru Společnost ochránců památek ve východních Čechách, která ji chce opravit. Také místní by byli rádi, kdyby se s mlýnem začalo „něco dělat“.

„Při povodni tam bylo půl metru až metr vody. Co tam bylo kloudného nebo ze železa, to zmizelo. Bydleli tam squateři a lezli tam děti, tak okna zazdili,“ vysvětluje dvojice důchodců bydlících na protější straně ulice. Současný stav mlýna je netěší. „Děti tam přelézají zeď, prkna a další nepořádek odtamtud tahají po vesnici,“ dodávají.

Dolaďují detaily

„Objekt ještě není v majetku spolku. Zbývá doladit několik detailů. Následně by mohla být podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní. Prostory v přízemí mlýna byly z větší části vyklizeny a uklizeny, ale plánované zpřístupnění mlýna 28. října se bohužel nepodaří. Rádi bychom ve mlýně po jeho postupné rekonstrukci vybudovali kulturně společenské centrum s muzejní expozicí,“ uvedl předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách Rudolf Khol.

Model hrnčířské dílny.
Ve Vamberku objevili hrnčířskou ulici

Samotné záchranné práce prý začnou až po převodu mlýna. „Nejprve je ale potřeba vypracovat projektovou dokumentaci a zpracovat stavebně historický průzkum. Oboje by mělo být hotové do konce roku. Od toho se bude odvíjet postup rekonstrukčních prací. A samozřejmě od získávání finančních prostředků,“ dodal Rudolf Khol.

Až do roku 1848 mlýn patřil majitelům opočenského panství. Od roku 1862 se zde usadili Hrnčířovi, čtyři generace tohoto rodu zde vykonávaly mlynářské řemeslo až do 50. let minulého století.

Nejen mlynářství

Stavba je vzácná už proto, že je bez větších stavebních úprav a dochovalo se kompletní technologické vybavení z 19. století. Jako celek se pak považuje za vzácnou technickou památku ne pouze v obci, ale i v širším regionu. Podobně zachovalých celků uprostřed obce není mnoho. I proto aspiruje na zapsání na seznam kulturních památek. Uvažuje se zde o vytvoření expozice věnované mlýnu, mlynářům, mlynářství a přidruženým řemeslům. Vzniknout by zde mohla i expozice věnovaná obci a meziříčskému rodákovi Karlu Otčenáškovi. Mlýn by mohl nabídnout i zázemí pro přednášky či koncerty.

Ilustrační fotografie.
Obec zahajuje oslavy 100 let republiky