Optimalizace podle vedení kraje sníží počet míst v prvních ročnících středních škol o 1987, ale dosažitelnosti vzdělání by se to dotknout nemělo. „V žádném z měst školu nerušíme,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. O optimalizaci sítě krajského školství rozhodnou příští týden zastupitelé.

Podle náměstkyně Berdychové kraj musí reagovat na demografický vývoj, kvůli němuž je nouze o studenty, což vede ke snižování nároků na přijaté děti a také ke zhoršování kvality vzdělávání.

Optimalizace se dotkne 21 škol zřizovaných krajem. Mělo by vzniknout deset organizací. „Vedle slučování škol, což je proces, při němž je jedna organizace nástupnická, chceme v pěti případech docílit i splynutí, kdy vzniknou zcela nové organizace,“ upřesnila náměstkyně hejtmana.

Kraj chce, aby síť středních škol byla ekonomicky stabilní a plánuje také profilovat střední školy na určitou skupinu oborů. „Tím se odstraní oborová roztříštěnost, při které jsou některé školy mnohooborové a stejné obory jsou na několika blízkých školách zároveň,“ vysvětlila Martina Berdychová.

Optimalizace by měla vést ke snížení počtu středních škol zřizovaných krajem a neměl by se už zvyšovat počet ani kapacita jiných středních škol.

Střední školy v kraji v loňském školním roce nabízely dohromady 9278 míst, z posledních ročníků základních škol přitom vyšlo jen 4158 žáků.

V Královéhradeckém kraji je 87 středních škol a 12 vyšších odborných škol, z toho kraj zřizuje 64 středních a devět vyšších odborných škol.

Před dvěma lety slučování nedopadlo
Slučování škol bylo jedním ze stěžejních témat kraje i v roce 2015. „Už teď máme spočítáno, že na mzdy učitelům chybí celkem 20 milionů korun,“ sdělila tehdejší krajská radní pro školství Táňa Šormová (KSČM). Vedení kraje o chystaném slučování informovalo v únoru, už o měsíc později však bylo všechno jinak. Proti se postavili starostové měst, ředitelé škol i podnikatelé. Návrh proto nezískal politickou podporu ČSSD, která tehdy vládla kraji v koalici s KSČM – a rada kraje ze dne na den smetla plán radní Šormové ze stolu.