„Rádi bychom požádali o trpělivost a omlouváme se za nekomfort, který tato omezení přinesou,“ vzkázala mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Magdaléna Doležalová a dodala, že k přepravě do nemocnice je nyní lepší použít jiný dopravní prostředek než osobní automobil. „Prosíme také o zvýšenou opatrnost při procházení areálem nemocnice,“ doplnila mluvčí.

Nová parkovací místa by naopak měla přibývat v jednosměrných ulicích, které ústí do ulice Nemocniční. Větší pozornost je také třeba věnovat přístupům do jednotlivých pavilonů. V první fázi modernizace nemocnice dojde k bourání hospodářské budovy a tím k uzávěře spojovacího koridoru.

Pro zaměstnance nemocnice a pro mobilní pacienty je zachován chodník podél pavilonu A, B, D. Transport imobilních pacientů v doprovodu zaměstnance nemocnice je zajištěn technickým podlažím ARO. Mobilním pacientům a zaměstnancům, kteří nejsou doprovodem imobilního pacienta, nebude průchod oddělením ARO umožněn a bude nutné jít vně budovy.