Původní datum 7. dubna nahradil snad definitivní 25. duben, kdy bude veškerá doprava ze silnice I/35 na obchvatu Hořic svedena objízdnou trasou do města, a to na 17 měsíců. Důvody zpoždění vysvětluje za investora Miloš Macháček. „Protáhlo se stavební řízení ohledně úpravy křižovatky ulic Táboritská a Husova, která se musí kvůli průjezdnosti rozšířit. Problém byl i s kabely ČEZu. Vše se zdrželo a nebyli jsme schopni předat v dohodnutém termínu staveniště pro úpravu objízdné trasy.“

Objížďka povede Husovou a Táboritskou ulicí, kde se nyní rozšiřuje křižovatka. Pátého dubna pak bude od 6 do 18 hodin uzavřen železniční přejezd v Husově ulici. Čeká ho rekonstrukce, aby vydržel průjezd zhruba 14 tisíc aut denně.

„Během rekonstrukce dojde k úplnému snesení nosné konstrukce mostu, k částečnému odbourání opěr a podpěr mostu,“ vysvětluje k opravě mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

„Je otázkou, zda most je opravdu v tak špatném stavu že by nevydržel s menší opravou pět až šest let vzhledem k tomu, že I/35 Sadová - Hořice má hotové územní řízení a začíná se s výkupem pozemků,“ zamýšlí se ve webové diskuzi Jan.

„Podrobný diagnostický průzkum prokázal zatékání do nosné konstrukce i do stativ mostu,“ obhajuje důvody chystaného opatření mluvčí Ledvinová.

„Chceme striktně, aby si těžká doprava nezkracovala cestu přes centrum Hořic, to by byl opravdu velký problém,“ obává se komplikací hořický místostarosta Martin Pour. „Ještě minulé pondělí nebylo jasné, zda stavba začne. V úterý jsem obdržel zprávu, že termín uzavírky je 25. dubna, tak to je snad už definitivní,“ potvrdil Pour nový termín stavby.

Most na obchvatu Hořic pochází z roku 1979 a v roce 1994 prošel zásadní rekonstrukcí.

Na trase z Hradce do Jičína pak musí řidiči počítat s dalším zpožděním v Ostroměři, kde pokračuje rekonstrukce vozovky.

V pondělí bylo dokončeno předání staveniště, stavební úpravy objízdné trasy budou dokončeny a provoz z I/35 převeden do Hořic 25. dubna. Téhož dne započnou demoliční práce na mostě, jehož úplná uzavírka potrvá do 30. září 2020.

Nový most má být nově o zhruba metr výše nad železniční tratí než dosud. To umožní v budoucnu následnou elektrifikaci železnice. Současně vzniknou na straně směrem k mostu nové protihlukové stěny do výšky 2,4 metru.