Petiční výbor, který zastupuje starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, žádá státní orgány o změnu současné právní úpravy, která vlka chrání po celém území republiky. Mezi požadavky jsou například vymezení území bez vlků, stanovení počtu vlků, který je únosný pro jednotlivé regiony, povolení eliminace vlků při napadení stáda či vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených druhů.

Petice požaduje také úhradu všech nákladů spojených s vlky a vyplácení reálných náhrad za škody v krátkém čase.