Přijel čtyřčlenný tým s dvěma koňmi a to, co předvedl vozíčkářům i přihlížejícím novinářům, v Trutnově ještě nikdo neviděl. Ukázky různých tipů zásahů dvou vysokých teplokrevníků Sida a Lorda s policistkami Dianou Šmejkalovou a Pavlínou Motlovou v sedlech braly doslova dech.

Koně měli jak se říká pro strach uděláno a z konceptu je nevyvedlo absolutně nic. Ani mávání barevnými vlajkami přímo před očima, ani nepříjemné zvuky z řehtaček, které používají fanoušci při různých fotbalových utkáních, ani kouř z dýmovnic a dokonce ani ohlušující střelba. Chovali se přesně podle pokynů, vyrovnaně, vycvičeně a zkušeně. Při potlesku publika projevovali radost a potěšilo je každé pohlazení jako pochvala za skvěle prezentované ukázky práce.

„Na Císařském ostrově, kde sídlíme, máme šestnáct českých teplokrevníků. Jízdní policie byla obnovena v roce 1991, kdy došlo k náboru jezdců, policistů, kteří se pak intenzivně učili s koňmi pracovat. Při výběru zůstalo jedenáct koní, které jsme měli zapůjčené, postupně se od majitelů odkupovali a sháněli jsme nové koně. Pro výcvik se pořizují čtyřletí koně. Slouží s policisty například jako dopravní prostředek do terénu, kam se nedostane auto. V současné situaci, jaká panuje v Evropě, kdy je hrozba teroristických útoků, se hlídky s koňmi využívají i do centra města, například v době velké koncentrace lidí o různých svátcích a podobně. Využívám je i při pátracích akcích po osobách nebo třeba ukradených autech.

Výhoda je v tom, že z koně je vysoko vidět, rychle propátrají velký prostor lesa, pole a podobného terénu. Koně nesmí být nebezpeční, musí se naučit klidu, vyrovnanosti a i v nejstresovějších situacích se musí chovat tak, aby neublížili sobě, jezdci ani okolí. Pokud zasahují na demonstracích nebo při fotbalových zápasech, kde jsou fanoušci, kde dochází narušení veřejného pořádku nebo napadání lidí, jsou připravovaní tak, aby byli schopni zakročit a v intencích zákona je využíváme jako donucovací prostředek k vytlačování,“ přiblížil vozíčkářům působení ušlechtilých zvířat v policejních složkách šéf pražského policejního týmu Vladimír Šperl.

Jeho zástupce Petr Doubek pak při ukázkách zásahů před farou posloužil jako figurant. Nadšení vozíčkáři pak s radostí koňům dali dobroty, které si pro ně nachystali v podobě zeleninových kousků a suchého pečiva, nechybělo ani láskyplné pohlazení, než se zvířata s policisty vydala zpátky domů na Střelecký ostrov.