„Porušení předpisů bylo zjištěno téměř v 50 procentech z 21 kontrolovaných stánků. Devětkrát se jednalo o porušení zákona o ochraně spotřebitele, a to konkrétně v pěti případech o prodej výrobků v nesprávné hmotnosti, míře nebo množství, dále o neseznámení spotřebitele s cenou, o nesprávné účtování a v jednom případě o porušení legislativy EU, šlo o nesrovnalosti ve značení materiálového složení textilních výrobků," uvedl František Švihlík, ředitel Inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Za porušení předpisů inspektoři uložili na místě devět pokut v celkové výši 16 500 korun a jeden případ předali do správního řízení. Kvůli vysokému procentu zjištění budou kontroly na podobných akcích pokračovat.