Díky projektu s názvem Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách teď bude při mimořádných událostech „strážit“ hory stroj za bezmála šest a půl milionu korun.

O tom, že pro traktor nebude žádným problémem odstranění popadaných stromů, se se mohli hasiči přesvědčit při cvičení hned v pátek. Slavnostního předávání se zúčastnili i hasiči z Deštného či jejich polští kolegové.