Omezení dopravy zasáhne Šalamounovu ulici od křižovatky se Zborovskou ulicí směrem k nádraží. Práce budou trvat od 15. května a předpokládaný termín ukončení je stanoven na 28. května. Nový povrch dostane také Husova ulice. Zemní práce povedou od náměstí Jiřího z Poděbrad až po křižovatku s ulicí Aloise Hlavatého. Frézování zde začne 19. června a již 2. července má být dokončena pokládka nového povrchu. S opravou obslužné silnice od sokolovny směrem na Gothard se začne 12. června. Práce mají být dokončeny taktéž 2. července. Město zadalo do soutěže všechny tři zakázky najednou. Díky tomu za ně zaplatí pouze jeden a tři čtvrtě milionu korun.

Občané se mohli během dubna vyjádřit k možnosti vedení jednosměrky v Otakarově ulici. Většina respondentů byla pro zřízení jednosměrného provozu. V ulici tak vznikne možnost parkování po celé délce, což by v případě oboustranného provozu možné nevylo.