Diskutovali mimo jiné o podpoře podnikání, klíčových potřebách regionu a jeho ekonomickém rozvoji.