Nový lezecký polygon, který ve Velkém Poříčí vyroste, bude v rámci České republiky ojedinělý.

„Už teď se k nám jezdí vzdělávat hasiči lezci z celé republiky, jako do jediného zařízení svého druhu. Díky modernizaci vytvoříme podmínky odpovídající nejnovějším trendům pro takto specializovaný výcvik,“ popsal přednosti projektu ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl, a dodal, že zařízení bude sloužit nejen pro výcvik příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ale také pro dobrovolné hasiče a další příslušníky složek integrovaného záchranného systému.

Nový objekt bude součástí areálu stávajícího výcvikového zařízení v blízkosti centrální požární stanice Náchod se sídlem ve Velkém Poříčí. Projekt počítá s vybudováním haly pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nebudou to ale jen vnitřní prostory, kde budou moci lezci trénovat.

Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. „Na střeše tak budou probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Uvnitř zařízení se bude nacházet kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme tam i cvičnou studniční šachtu, polygony stísněných prostor nebo stromový kmen s větvemi,“ uvedl ředitel územního odboru Náchod a odborný garant projektu David Pouč.

Polygon v číslech

- Cena zakázky na modernizaci vzdělávacího a výcvikového střediska činí 53,7 milionu korun

- Termín dokončení výstavby, předání a převzetí díla je stanoven nejpozději do jednoho roku. Nový lezecký polygon by tak mohl začít sloužit na jaře 2019

- Projekt bude realizován díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a pokryje 85 % nákladů, zbytek bude hrazen ze státního rozpočtu