Na půdě školy a také v původním kabinetu byly objeveny více než 140 let staré výukové pomůcky, dokumenty a místopisné exponáty např. z královské dvorní tiskárny apod. Mnohé z nich vyžadovaly renovaci. U příležitosti slavnostního otevření školy dne 24.11.2018 byly vystaveny v rámci dočasné expozice, která byla zpřístupněna veřejnosti.

Nezbytná oprava dřevěné stavby začala letos v lednu. Už samotným problémem bylo sehnat firmu, která by se náročného díla zhostila. Projekt zahrnoval obnovu dřevěných prvků a zhotovení izolací roubené části stavby. Při výměně trámů a odkrývání novodobých zákryvných prvků byla jištěna degradace rozsáhlých částí roubení což vedlo mimo jiné k rozhodnutí snést celou západní stěnu, pryč musely i původní podlahy. Díky flexibilitě řemeslníků a jejich zkušenostem s opravami dřevěných prvků starých roubených staveb se podařilo postupně opravit všechny degradované dřevěné prvky.

V půdních prostorách se pravidelně každou sobotu pod vedením starostky obce věnovali někteří místní občané pracem na obnovení školního kabinetu a renovaci starých školních materiálů. Z půdy byly díky těmto brigádám vyvezeny v několika kontejnerech po mnoho let ukládané zbytky stavebních a jiných materiálů, podlahy byly odlehčeny, kabinet byl zrenovován a to včetně osazení nového okna západního štítu, natření podlah a nábytku. Vše se pečlivě a dlouho připravovalo pro otevření unikátní expozice.

Právě při čištění půdy se pod hromadou odpadu našlo mnoho unikátních prvků staré školy. Původní učební pomůcky, zajímavé rukopisy, modlitební knížky, knihy z místní původní knihovny či kázeňský řád, který byl objeven pod hromadou dřeva a který byl zrenovován obsahuje krásná a poučná nařízení jak se chovati před vyučováním, během vyučování, po vyučování a v kostele.

„Ve případech jiných děti buďte k učitelům uctivy, poslušny, upřímny a pravdomluvny. Pravdu každý chválí, ne každý ji brání. Na cestě pozdravujte dospělé osoby slovy: Pochválen buď Ježíš Kristus. Cestou do školy nebo ze školy nesmí se nikdo zdržovati Potřebu na veřejném místě nevykonávejte. Úsměvné, ale především poučné.“

Škola v Kyjích byla vysvěcena a otevřena roku 1875. Zpočátku ji navštěvovalo kolem dvaceti dětí. Prvním učitelem, který zde působil byl Josef Buřil. Učitelé měli těžké podmínky a často, v zejména době válek museli doslova chodit po domech a prosit o jídlo. Škola zde fungovala do roku 1962 pro děti od 6 do 12 let.

„Kyje také udělily čestné občanství našemu první prezidentu Tomáši G. Masarykovi,“ přidává starostka další zajímavost ze života vesnice s 52 trvale žijícími obyvateli.

„Díky odkazu Marie Terezie vznikla i naše škola. Neuvěřitelné, že jedna osoba dokázala zgramotnit velkou část evropské populace,“ zamýšlí se Vítová nad význačnými mezníky doby.

Bývalá škola dnes slouží jako obecní úřad, je zde klubovna a společenský sál. Odehrává se tu veškerý společenský život v obci.

Na otázku, jak bude se vzácnými exempláři naloženo, Hana Vítová potvrzuje, že budou uloženy do depozitáře.

Vzácné nálezy i opravenou školu si mohla v sobotu prohlédnout veřejnost. „Bylo to úžasné, sešla se spousta lidí, přijeli rodáci a dokonce také bývalí žáci školy, z nichž nejstarší je v požehnaném věku 81 let. Zdejší budova školy je odkazem a přínosem pro další generace, snad se o ni budou starat a podle potřeby ji renovovat.“ Součástí expozic byla také výstava původního divadelního spolku v Kyjích, kterou jsme připravili v prostorách klubovny. Slavnostní otevření snad udělalo radost mnoha lidem, zejména místním rodákům a jejich dětem, lidé se dobře bavili a došlo zde k mnoha setkáním po dlouhých letech….“ vzpomíná na sobotní slávu jedna z místních žen.