Opravy a výstavby nových úseků silnic by měly pomoci přetíženým dopravním uzlům v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. „Doprava je na Rychnovsku velmi palčivé téma, příležitost investovat do dopravní infrastruktury, kterou rozšíření průmyslové zóny nabízí, musíme co nejrychleji využít. Díky novým obchvatům a přeložkám se zvýší bezpečnost v dotčených městech a obcích.“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček.

V letech 2018 až 2022 tak bude investována částka téměř tří miliardy korun. „Nové silnice doplní současnou dopravní síť a zvýší kapacitu nákladní i osobní automobilové dopravy,“ doplnil krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř. Mezi finančně největší plánované projekty patří obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí, který si vyžádá náklady 1,1 miliardy korun. Právě centrem Častolovic projíždí denně 16 tisíc automobilů, do průmyslové zóny tudy míří 75 procent veškeré nákladní dopravy.

„Jsme rádi, že se nám v tomto směru zásadně uleví, ono kdyby to bylo teď hned, tak už je skoro pozdě, mám radost, že se to konečně pohnulo,“ řekl starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Dalším velkým plánovaným projektem je obchvat Rychnova nad Kněžnou, který přijde na 650 milionů, 380 milionů bude investováno do navýšení kapacity železniční stanice v Solnici a výstavby železniční stanice Lipovka. Připravované projekty budou financovány z několika zdrojů. Část půjde z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, další ze Státního fondu dopravní infrastruktury a také z rozpočtu Správy železniční dopravní cesty. Celkem by podle vládního snesení z června letošního roku mělo do průmyslové zóny v příštích letech přitéct šest miliard korun.