Zlepšení situace si radnice slibují od nových kamerových systémů, které do ulic měst zavádějí. Jako v Rychnově nad Kněžnou, kde byl dokončen na konci roku a nahradil technicky zastaralý analogový systém z roku 2004.

„Bezpochyby výrazně napomůže práci Městské policie a udržování veřejného pořádku ve městě. Zhotovitel dodal nejenom nové kamery, a to panoramatické i pevné, ale i nové dohlížecí pracoviště ve služebně Městské policie. Je zde vybudováno i zcela nové záznamové zařízení. Investiční náklad celé akce dosáhl částky přesahující 4 miliony korun včetně DPH, přičemž dotace Ministerstva vnitra ČR byla poskytnuta ve výši 2,7 milionu korun,“ informoval starosta města Jan Skořepa.

Jak dále na webu města dodává, nový kamerový systém již využívá postupně budovanou optickou síť, která patří výlučně městu a není nijak komerčně využívána. Přenášená data se tak nedají nijak zneužít.

Dobruška - městský úřad. Ilustrační foto.
Změna územního plánu umožní výstavbu domů

Mají problém s vandaly

Instalace kamer do ulic města začala i v Borohrádku, kde doposud chyběly. „Máme vytipovaná místa, je to školka, zahrada u úřadu, asi dvě místa na náměstí, zdravotní středisko, multifunkční sportovní areál a betonárna. Nechceme nikoho špehovat, ale v případě, že se něco stane a dojde k poškození majetku, budeme mít záznam, který nám umožní dohledat viníky. Jsou posprejované budovy, mládež dělá nepořádek, pije alkohol a na místě nechává válet láhve, je toho hodně. Nejde o závažnou trestnou činnost, ale spíš o vandalství. I kvůli tomu jsme třeba u školky dělali vyšší plot,“ vysvětlil starosta Borohrádku Martin Moravec.

Také Solnice plánuje zavedení nového kamerového systému a jeho rozšíření do dalších míst. Podle starosty Jana Hostinského bude instalován ještě letos.