„Na začátek je potřeba uvést, že za zdravotní bezpečnost teplé vody zodpovídá její výrobce. Požadavek na četnost rozborů není právně upraven," řekla Deníku mluvčí krajské hygieny Veronika Krejčí.

Pro představu uvádíme konkrétní příklad: Mám doma plynový kotel, prostřednictvím kterého ohřívám teplou vodu, jsem tedy sám sobě jejím výrobcem. Je to obdobné jako například v situaci, kdy mám na zahradě vlastní studnu, zjistím, že voda v ní není vyhovující jakosti, je tedy pouze na mně, abych přijal opatření k nápravě.

Situaci přesně tak, jak je nastíněna v příkladu, chápe i správce stavebního bytového družstva Průkopník Jaroslav Ptáček: „Za kvalitu pitné vody zodpovídá dodavatel. Teplou vodu z té dodané ale vyrábíme přímo v kotelně daného domu. V tomto případě jsme za kvalitu vody v častolovickém bytovém domě zodpovědní my a jsme připraveni pro likvidaci bakterií podniknout potřebná opatření."

Obyvatelé domu se tak budou muset připravit na přehřátí kotle a odpustit v sobotu 3. prosince nezvykle horkou vodu z kohoutků, čímž se množství bakterií legionelly ve vodě sníží. V lednu příštího roku bude následovat kompletní výměna rozvodů vody v celém domě. Vše se uskuteční v režii bytového družstva, práce odsouhlasila už i Rada městyse Častolovice.

Další veřejné instituce nejsou do řešení problému zahrnuty: „O výskytu legionelly v teplé vodě v Častolovicích nemáme oficiální informace, pouze se na nás telefonicky obrátilo několik osob se žádostí o radu, jaká mají v takovém případě přijmout opatření," sdělila za krajskou hygienickou stanici  Krejčí. Mluvčí hygieny dodává, že základním předpokladem bezpečného provozování všech rozvodů  vody v domě je pravidelná údržba. Státní zdravotní ústav zpracoval a vydal k dané problematice manuál.