Na autobusovém nádraží Na Rychtě v Novém Městě nad Metují se tak trochu zastavil čas. Digitální tabule sice ukazuje příjezdy a odjezdy jednotlivých spojů a některé další informace, to je však jediný komfort pro cestující. Ti se v případě nevlídného počasí nemají kde schovat, obtížné je i parkování u nádraží. To by se už brzy mělo změnit.

Na konci listopadu loňského roku novoměstská radnice vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování architektonickourbanistické studie pro výstavbu terminálu Rychta.

„Autobusové nádraží Rychta a jeho bezprostřední okolí považují všichni obyvatelé města za mimořádně důležitý prostor, kterému je nutné v budoucích letech věnovat odpovídající pozornost. V příštích letech by město chtělo v této lokalitě vybudovat moderní autobusový terminál se zázemím pro cestující a zlepšit kvalitu parkování především v Nerudově ulici, kde je v současné době špatná situace," uvedl místostarosta Michal Beseda a dodal: „Proto byla vypsána soutěž na architektonické řešení zmíněné oblasti. Časově hodláme vše připravit tak, aby bylo možné požádat o dotaci a v příštím roce zahájit výstavbu."

Lhůta pro podání nabídek uplynula k poslednímu lednovému dni. Do soutěže nakonec přišla pouze jediná nabídka od firmy JOSTA z Červeného Kostelce. Poté zasedla odborná komise, která celou studii hodnotila a zabývala se její vhodností pro budoucí rozvoj toho území. „Komise byla složena ze tří zástupců města a čtyř odborníků z řad architektů. Předložená studie byla vyhodnocena jako vyhovující," sdělil místostarosta.

Městský úřad nyní připravuje seznámení obyvatel s navrhovanou podobou terminálu Rychta. Vizualizaci představí Novoměstským neprodleně po dokončení architektonické studie.