V současné době kraj vyplácí finanční podporu žákům čtrnácti oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

„Jsme přesvědčení, že finanční podpora vede v mnohých případech ke zvýšení zájmu uchazečů o strojírenské, elektrotechnické a stavební obory. Od letos plánujeme spektrum podporovaných oborů rozšířit o obory zemědělské a obor řezník-uzenář. Stipendia kraj zavedl, aby podpořil rozvoj profesí, kterých je na trhu práce nedostatek," řekla krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Finanční podpora žákům je odstupňována. V prvním ročníku dostávají 300 korun, ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun. Každá střední škola má vypracovanou směrnici pro vyplácení stipendií.

Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2 přísluší navíc ještě jednorázová odměna, která je také odstupňována podle známky a ročníku od 500 korun do tří tisíc korun.

Královéhradecký kraj je v současné době zřizovatelem osmdesáti devíti škol a školských zařízení. Patří mezi ně mimo jiné gymnázia, průmyslové školy, střední odborné školy, vyšší odborné školy, odborná učiliště či základní speciální školy.